Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hypofysen


Publicerad den: 2013-02-04

Annons

Vad är hypofysen?

Hypofysen är en körtel som är lika stor som en jordnöt. Den befinner sig på hjärnans undersida, under området hypotalamus, och är kroppens överordnade centrum för hormonproduktion. Hypofysen är en kontrollcentral som styr stora delar av kroppens tillväxt, utveckling och olika funktioner.

Körteln består av två delar, den främre delen (framloben) och den bakre delen (bakloben).

Annons
Annons

Vad har framloben för funktion?

Hypofysens framlob producerar sex hormoner:

  • Tillväxthormon. Reglerar, som namnet antyder, tillväxten av skelett, muskler och olika vävnader i kroppen.
  • Prolaktin. Stimulerar brösten att producera mjölk.
  • Tyreoideastimulerande hormon (TSH). Stimulerar och styr hormonproduktionen i sköldkörteln (tyreoidea).
  • Kortikotropin (ACTH). Stimulerar och styr hormonproduktionen i binjurarna.
  • Follikelstimulerande hormon (FSH). Stimulerar och styr hormonproduktionen i äggstockarna och testiklarna.
  • Luteiniserande hormon (LH). Stimulerar och styr hormonproduktionen i äggstockarna och testiklarna.

Vad har bakloben för funktion?

Bakloben i hypofysen producerar två hormon. Det ena är antidiuretiskt hormon (ADH) som påverkar njurarna och som spelar en central roll i att reglera koncentrationen och mängden av urin som utsöndras. ADH påverkar också blodtrycket. Det andra hormonet som produceras i bakloben, oxytocin, stimulerar livmoderns sammandragningar under förlossningen.

Annons
Annons

Vilken roll har hypotalamus?

Hypotalamus kontrollerar frisättningen av hormon från hypofysens framlob. Ett nätverk av små blodkärl förbinder hypofysen med hypotalamus. Framloben i hypofysen står i direkt kontakt med andra områden av hjärnan via hypotalamus. På detta sätt blir kroppens nervsystem och hormonsystem tätt sammankopplade.

På grund av den här kopplingen påverkas hormonutsöndringen och kroppens kemi av mentala processer, som känslor, och händelser som sker utanför kroppen, till exempel årstidsväxlingar. Andra exempel är intensiv stress som ökar utsöndring av kortikotropin, som stimulerar binjurarna till att utsöndra hormoner (kortikosteroider, steroider) som hjälper kroppen att tackla stressen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.