Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Binjurarna


Publicerad den: 2013-03-04

Annons

Vad är binjurarna?

Binjurarna är hormonkörtlar. Du har två binjurar. De finns högst upp på båda njurarna. Varje binjure består av två organ. Den ena delen är binjuremärgen (medulla) som ligger centralt i körteln. Den andra delen är binjurebarken (kortex) som är det yttre skiktet i körteln.

Annons
Annons

Vilka hormoner producerar binjuremärgen?

Binjuremärgen producerar hormonerna adrenalin och noradrenalin (katekolaminer). Dessa hormoner spelar en viktig roll i kontrollen av hur snabbt ditt hjärta slår, blodtrycket och kroppens reaktion på stress och akuta påfrestningar. Signaler från hjärnan stimulerar binjurarna till att producera dessa hormoner.

Vilka hormoner producerar binjurebarken?

Binjurebarken producerar tre typer av det som kallas kortikosteroidhormoner.

Hormonerna i den första gruppen – mineralkortikoiderna – kontrollerar kroppens blodtryck och saltbalans. De hindrar bland annat att för mycket natrium och vatten går ut med urinen. Det viktigaste enskilda hormonet i den här gruppen är aldosteron.

Hormonerna i den andra gruppen – glukokortikoiderna – har ett antal uppgifter. En är att bidra till att ombilda kolhydrater, som stärkelse, till energikällan glykogen i levern. Kortisol är det viktigaste hormonet i den här gruppen (när det ges i tablettform heter hormonet hydrokortison).

Den tredje gruppen består av manliga hormoner som kallas androgener (testosteron) och kvinnliga hormoner som heter östrogen och progesteron. Dessa hormoner påverkar könsmognaden och könsdriften. Den största mängden könshormoner produceras dock av testiklarna hos män, och äggstockarna hos kvinnor. Båda könen producerar både manliga och kvinnliga könshormoner, men androgener dominerar bland män och östrogen och progesteron hos kvinnor.

Annons
Annons

Överordnad kontroll av produktionen

Produktionen av alla kortikosteroidhormoner med undantag för aldosteron kontrolleras av hypofysen. Aldosteronproduktionen stimuleras genom hormonet renin, som produceras av njurarna.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.