Allt färre drabbas av hjärtinfarkt

Sedan 2002 har allt färre personer drabbats av hjärtinfarkt. Antalet dödsfall efter en infark är också betydligt lägre, på 15 år har siffran halverats.

– De senaste 20 åren har det hänt otroligt mycket. Vi har byggt upp en väldigt bra vårdkedja, säger hjärtforskaren Claes Held till Dagens Nyheter


Publicerad den: 2019-08-07
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

hjartsvikt
Annons

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är fortfarande hjärt- och kärlsjukdomar, där hjärtinfarkt utgör en stor del. Var tredje dödsfall var 2017 en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. 

Dock visar siffror en nedåtgående trend. År 2017 fick 25 300 personer hjärtinfarkt, vilket kan jämföras med 20 000 färre än 15 år tidigare. Det visar den senaste statistiken från Socialstyrelsen som Dagens Nyheter skriver om. 

Antalet dödsfall efter hjärtinfark har också minskat rejält, en halvering under de senaste 15 åren. 

– Det har hänt otroligt mycket de senaste 20 åren. Vi har byggt upp en väldigt bra vårdkedja. Vid ett akut fall ringer man 112, ambulansen kommer, man tar EKG och sedan sätts rätt vårdinsatser in, säger Claes Held, professor i kardiologi på Uppsala universitet och Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Snabbare hjälp vid akuta fall

Att få ballonvidgning i akuta fall då kranskärlen behöver öppnas upp och undersökas tar i dag inte så lång tid. Desto snabbare patienten får behandling, desto bättre prognos. 

– I dag finns det möjlighet att få ballongvidgning på de flesta ställen i Sverige inom två timmar vid akuta tillstånd, säger Claes Held. 

Nya effektivare läkemedel är en annan orsak till färre dödsfall. Som rutin sätter sjukvården in kolesterolsänkande efter en hjärtinfarkt. Också blodförtunnande och blodproppshämmande (trombocythämmande läkemedel) kan ordineras. En annan läkemedelsgrupp är så kallade ACE-hämmare.

– Patienter med hjärtinfarkt får i dag förskrivet ett helt batteri av olika läkemedel som har utvecklats och blivit bättre med åren, säger Claes Held till Dagens Nyheter. 

Annons
Annons

Människor behöver mer rörelse

Orsakerna bakom en hjärtinfarkt har ofta med livsstilen att göra: rökning, högt blodtryck, diabetes typ 2, övervikt, stress och fysisk inaktivitet är kända riskfaktorer.  

– Vi rör oss för lite och äter inte tillräckligt nyttigt. Det är inte helt och hållet det som kan leda till en hjärtinfarkt, men det är absolut kopplat till det. Man kan på många sätt förbättra chanserna genom att ändra sin livsstil. 

Fortfarande är det fler män än kvinnor som får hjärtinfarkt. Cirka två tredjedelar är män, men desto högre upp i åldrarna man kommer desto mindre skillnad blir det mellan könen. En stor orsak är det kvinnliga könshormoner östrogen som i yngre ålder ger ett skydd mot åderförkalkning.  

Annons
Annons

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Eftervården behöver bli bättre

Under tiden som vården och läkemedlen förbättrats har också dödstalen sjunkit. Dock har trenden sedan några år tillbaka stannat av. 

– Det har vi sett de senaste sju-åtta åren. Dödligheten efter hjärtinfarkt som innan dess har minskat för varje år ligger nu ganska stabil.

Det är i eftervården av en hjärtinfarkt som det finns förbättringspotential, menar Claes Held. 

– Där är vi bra på men ändå inte tillräckligt bra. Vi kan göra mer nytta genom bättre sekundär prevention och hjärtrehabilitering – hjälpa till att stötta patienter att sluta röka, få en mer fysisk livsstil och ändra kosten. Allt detta görs, men varierar väldigt mycket runt om i landet och kan absolut bli bättre. 

– Engagerade läkare, sjuksköterskor med delegation att justera vissa läkemedel och sjukgymnaster samt en väl fungerande lokal organisation har stor inverkan på resultatet.

    Källor

  • Dagens Nyheter - https://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-farre-drabbas-av-hjartinfarkt/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu