Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sex efter hjärtinfarkt

Man behöver inte sluta att vara sexuellt aktiv på grund av hjärtproblem. Men människor som haft en hjärtinfarkt behöver ofta råd om fortsatt sexliv.

Uppdaterad den: 2012-11-25

Annons

Sex är en del av det normala liv man ska tillbaka till efter en hjärtinfarkt.

Det går oftast bra för de flesta att återuppta sitt sexliv. Men många som drabbats av en hjärtinfarkt är rädda för att ansträngningen i samband med sex kan vara en belastning på hjärtat.

Läs också: Vad händer med hjärtat vid en hjärtinfarkt?

Lugnande samtal

Om du har haft en hjärtinfarkt och funderar på om du kan återuppta ditt sexliv bör du prata med din läkare. Kom ihåg att läkaren är van vid att svara på den här typen av frågor.

En studie visar att råden folk får innan de lämnar sjukhuset har betydelse för sexlivet och för hur stor sannolikheten är att de återupptar sitt sexliv när de kommit hem.

Läs också: Tre av fyra hjärtinfarkter kan förebyggas

Forskarna intervjuade 1 760 personer som nyligen hade haft en hjärtinfarkt. Sedan gjordes en uppföljning efter ett år. Studien genomfördes av forskare vid University of Chicago i USA.

Enligt forskarna är det tryggt för de allra flesta att ha sex inom ett par veckor efter en hjärtinfarkt, och ett klargörande samtal med läkaren kan minska oron. Läkaren kan informera om huruvida sex kan leda till problem, och ge råd om vad patienten bör göra om han eller hon upplever symtom som bröstsmärtor under eller efter sex.

Läs också: Motion och hjärtsjukdom

Annons
Annons

Fler män än kvinnor

Resultaten från studien visar att det är fler män än kvinnor som får råd om sex innan de lämnar sjukhuset. Ändå är det en minoritet som diskuterar ämnet med en läkare. Det är också fler män än kvinnor som haft någon slags sexuell aktivitet under året efter en hjärtinfarkt – 68 % av männen mot 41 % av kvinnorna återupptog sitt sexliv.

Forskarna fann att om patienterna inte fick personliga råd var sannolikheten mellan 30 och 40 % högre att de i stort sett slutade att ha sex efter hjärtinfarkten. Forskarna understryker att det behövs mer forskning i ämnet. De påpekar också att orsaken till skillnaden mellan grupperna kan vara att de som är mest intresserade av att återuppta sitt sexliv oftare frågar läkaren till råds.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.