Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Grapefrukt & Simvastatin

Hej! Jag äter Simvastatin Sandoz 40mg varje kväll. Jag äter också lite vitaminer och en av dessa innehåller grape (från skalet) 25mg. Är det en farlig kombination?

Svar:

Simvastatin bryts ner i levern av ett enzym som heter cytokrom P450 3A4. En substans i grapefruktjuice hämmar detta enzym. Samtidigt intag av stora mängder grapefruktjuice (över 1 liter per dag) ökar därför blodets halt av simvastatin, eftersom det tar längre tid att brytas ner. Resultatet blir då en för hög halt av läkemedlet simvastatin och detta kan i sin tur leda till biverkningar.

Det behövs alltså stora mängder av detta ämne för att effekten ska uppstå. Den lilla mängs grapefruktskal som anges innehåller inte så stora mängder att det påverkar simvastatinets omsättning, varför inget hinder föreligger att kombinera detta vitaminpreparat med simvastatintabletten.

Däremot bör intag av grapefruktjuice glasvis nog undvikas. En halv grapefrukt, som kanske är en vanligare grapefruktkonsumtion dagligen innehåller så pass lite juice att det är ofarligt.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons