Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Fråga: Grapefrukt & Simvastatin

Hej! Jag äter Simvastatin Sandoz 40mg varje kväll. Jag äter också lite vitaminer och en av dessa innehåller grape (från skalet) 25mg. Är det en farlig kombination?

Svar:

Simvastatin bryts ner i levern av ett enzym som heter cytokrom P450 3A4. En substans i grapefruktjuice hämmar detta enzym. Samtidigt intag av stora mängder grapefruktjuice (över 1 liter per dag) ökar därför blodets halt av simvastatin, eftersom det tar längre tid att brytas ner. Resultatet blir då en för hög halt av läkemedlet simvastatin och detta kan i sin tur leda till biverkningar.

Det behövs alltså stora mängder av detta ämne för att effekten ska uppstå. Den lilla mängs grapefruktskal som anges innehåller inte så stora mängder att det påverkar simvastatinets omsättning, varför inget hinder föreligger att kombinera detta vitaminpreparat med simvastatintabletten.

Däremot bör intag av grapefruktjuice glasvis nog undvikas. En halv grapefrukt, som kanske är en vanligare grapefruktkonsumtion dagligen innehåller så pass lite juice att det är ofarligt.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Hjärtsvikt efter hjärtinfarkt – hur kan man förebygga?

2018-02-20 | 15:03

av Nasser Ahmadi

Möjlighet att dra ner medicinering?

2018-02-20 | 15:15

av Nasser Ahmadi

Andfåddhet, trötthet och svullnad i kroppen

2018-02-20 | 16:01

av Nasser Ahmadi

Har hjärtsvikt, förmaksflimmer och pacemaker - är anfådd och har ingen ork

2018-02-20 | 16:15

av Nasser Ahmadi

55 % hjärtkapacitet - är det viktigt att fortfarande mäta med ultraljud och Ekg?

2018-02-27 | 12:07

av Nasser Ahmadi

När är det läge för CRT Pacemaker?

2018-02-20 | 17:03

av Nasser Ahmadi

Har passiv rökning inverkan på hjärtsvikt?

2018-02-20 | 17:01

av Nasser Ahmadi

Kan hjärtsvikt försvinna?

2018-02-20 | 18:50

av Nasser Ahmadi

Hur sänker man pulsen vid hjärtsvikt?

2018-02-20 | 17:13

av Nasser Ahmadi

Högt BNP - vad kan man göra åt det?

2018-02-21 | 12:04

av Nasser Ahmadi

Vem bevakar medicinering/hjärtsvikt?

2018-02-20 | 20:05

av Nasser Ahmadi

Sticker och hugger till runt hjärttrakten

2018-02-21 | 10:28

av Nasser Ahmadi

Bästa medicinen för hjärtsvikt?

2018-02-21 | 12:27

av Nasser Ahmadi

Förvinner hjärtsjukdomar med ketogen kost?

2018-02-21 | 14:56

av Nasser Ahmadi

Hur vet man skillnaden på dålig kondis och hjärtsvikt?

2018-02-21 | 16:58

av Nasser Ahmadi


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons