Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kolesterol

Hypertriglyceridemi


Uppdaterad den: 2019-01-31

Annons

Vad är hypertriglyceridemi?

Hypertriglyceridemi är ett tillstånd med förhöjda värden av en viss typ av blodfetter – triglycerider. De utgör en viktig del av de cirkulerande blodfetterna. Triglyceriderna kan omvandlas till fria fettsyror och glycerol. Fria fettsyror kan användas som "bränsle" för muskler eller så kan de lagras i fettvävnaden.

Man har visat att värden högre än 1,7 mmol/L medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt och stroke.

Man tror att ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Europa har värden över 1,7 mmol/L.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Hypertriglyceridemi ger vanligtvis inga symtom, men vid mycket höga värden kan tillståndet utlösa en akut inflammation i bukspottskörteln (akut pankreatit) – ofta med symtom i form av svåra akuta magsmärtor.

Allvarlig hypertriglyceridemi kan också ge så kallat xanthelasma (gulaktiga kolesterolinlagringar i huden) på till exempel armbågar eller kring ögonen.

Orsak

Hypertriglyceridemi uppträder som regel tillsammans med förhöjda värden av andra blodfetter, som till exempel LDL (det så kallade onda kolesterolet). Det finns ärftliga tillstånd med höga fettvärden (inklusive triglycerider) som till exempel familjär kombinerad hyperlipidemi. Det beräknas förekomma hos 1 % av den vuxna befolkningen i Sverige.

Det är vanligare att hypertriglyceridemi är sekundärt till en annan sjukdom. Exempel på tillstånd som kan ge höga triglycerider är:

 • Höga blodsockervärden (diabetes) och högt intag av snabba, enkla kolhydrater. 
 • Övervikt.
 • Överkonsumtion av alkohol. 
 • Hypotyreos (långsamt arbetande sköldkörtel).
 • Lever- och njursjukdomar.
 • Ätstörningar såsom anorexia nervosa och bulimi.
Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom mätning av triglyceriderna i blodet. Dessutom tar läkaren som regel en rad andra blodprov för att kartlägga tillståndet. Speciellt viktigt är:

 • Att mäta mängden av de olika typerna av kolesterol (totalkolesterol: HDL-kolesterol och LDL-kolesterol).
 • Att mäta blodsocker för att se om diabetes föreligger.

För att bedöma den totala risken för hjärt-kärlsjukdom är det viktigt att kartlägga levnadsvanor såsom:

 • Rökning
 • Fysisk aktivitet
 • Kostvanor

Det är också viktigt att mäta vikt, längd och blodtryck. 

Behandling

Behandlingsmålet är att minska triglyceridvärdena så de ligger under 1,7 mmol/L och behandla andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Triglyceridvärden över 1,7 mmol/L ger en viss ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt är risken mindre jämfört med höga nivåer av LDL-kolesterol. Därför är det framför allt viktigt att behandla personer som redan har en hög eller mycket hög risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Ändrade levnadsvanor innebär: 

 • Koständring.
 • Viktreduktion.
 • Ökad fysisk aktivitet.

Följande är också av stor betydelse:

 • God blodsockerkontroll för dem som har diabetes.
 • Rökstopp rekommenderas eftersom rökning och höga triglycerider verkar på olika sätt skadligt på hjärta och kärl.
 • Vid överkonsumtion av alkohol rekommenderas minskning av intaget. 

Hos personer med hög eller mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom och höga triglyceridvärden trots förändringar i levnadsvanor, över 2,3 mmol/L, kan behandling med läkemedel övervägas: 

 • Vid måttligt förhöjda triglyceridvärden rekommenderas i första hand statiner som är kolesterolsänkande läkemedel.
 • Vid mycket höga triglyceridvärden kan en grupp läkemedel som heter fibrater användas.
 • Vitamin B3 kan också ge positiv effekt på triglyceridnivåerna.
 • Hos patienter med diabetes kan metformin vara en bra behandling.

Prognos

Genom att motionera regelbundet och gå ned i vikt minskar man risken för hjärt-kärlsjukdom (angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke). Samtidigt minskas också nivån av triglycerider i blodet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.