Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hjärtsvikt

Hjärtsvikt ger mycket oro och ångest

Vardagen för personer med hjärtsvikt präglas av stor oro och ångest inför sjukdomen och sin framtid. Det visar resultat från enkätundersökning där personer med hjärtsvikt, och deras anhöriga, berättar om hur det är att leva med sjukdomen.  


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2018-01-17
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Hjärtsvikt är vår dödligaste folksjukdom och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden. I dag beräknas 250 000 svenskar ha hjärtsvikt, de flesta är över 75 år. Sjukdomen är livslång och innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt.

Detta ger upphov till olika symtom beroende på vilken del av hjärtat som sviktar. Det är vanligt att personer med hjärtsvikt får andnöd vid ansträngning. Sjukdomen kan också visa sig genom svullna ben, eller vätskeansamling i kroppen.  

 Symtom och kort fakta om hjärtsvikt

 • Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt, vilket främst kan leda till andfåddhet, bensvullnad och allmän trötthet. 
 • Hjärtsvikt är vår dödligaste folksjukdom och kräver livslång behandling. 

 • Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd i den äldre befolkningen, och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden.  

 • Man beräknar att två till tre procent av befolkningen är drabbad, vilket innebär att omkring 250 000 personer i Sverige har kronisk hjärtsvikt. 

 • Uppskattningsvis har tio procent av alla svenskar över 75 år hjärtsvikt.   

 • Kvinnor och män drabbas i ungefär lika stor utsträckning, fast kvinnor insjuknar vanligen omkring tio år senare än män.   

 • Hjärtsvikt är en fortskridande sjukdom, men effektiv behandling av symtomen kan dock bromsa sjukdomen och förbättra livskvaliteten betydligt.  

Annons
Annons

”Jag måste leva på ett helt annat sätt”

En av dem som deltagit i patientundersökningen är Pernilla Haglund från Hagfors i Värmland. Hon är ovanligt ung för att ha drabbats av hjärtsvikt. För snart två år sedan fick hon de första symtomen, då endast 43 år gammal.   

  

– Jag som alltid varit så aktiv blev plötsligt så oerhört trött och andfådd av minsta lilla. Jag kunde inte ens ta en promenad. När jag till slut blev inlagd på sjukhus hade jag knapp någon hjärtfunktion kvar alls, säger Pernilla Haglund.  

Diagnosen hjärtsvikt kunde ganska snabbt konstateras, och efter en tid kunde hennes medicin ställas in på rätt dos. Idag mår Pernilla förhållandevis bra, och har till och med kunnat gå tillbaka på heltid till jobbet som verksamhetschef inom vård och omsorg.  

Annons
Annons

  

– Men jag har ändå fortfarande ganska mycket symtom. Jag är ofta trött och måste planera och hushålla med min energi. Jag måste leva på ett helt annat sätt och verkligen prioritera det jag vill göra, säger Pernilla Haglund.  

Hälften har sökt vård på akuten

Netdoktors undersökning visar att drygt tre av fyra med hjärtsvikt känner oro och ångest i varierande grad för att plötsligt drabbas av hjärtsviktssymtom. Ungefär var fjärde person känner ganska eller mycket stor oro. Ungefär hälften av deltagarna hade också sökt vård på akutmottagning för svåra hjärtsviktssymtom det senaste året. Många berättar med egna ord. Några skriver:  

  

”Jag är medveten om att jag har en livshotande sjukdom”  

  

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

”Det är jobbigt då jag alltid blir så andfådd och trött. Det påverkar mitt aktiva liv”  

En av tre är missnöjda med vården

Undersökningen visar att vården behöver förbättras inom hjärtsvikt. Trots den svåra sjukdomen saknar var femte person en fast vårdkontakt. Och drygt var tredje person har aldrig fått vård vid en särskild hjärtsviktsmottagning. Sammantaget är två tredjedelar nöjda eller mycket nöjda med vården, medan en tredjedel är missnöjda.  

  

Oron är än mer påtaglig hos de nära anhöriga till personer med hjärtsvikt som deltagit i undersökningen. Några anhöriga berättar:  

  

”Man sörjer en levande. Det är tufft att hålla i allt och samtidigt var lugn mot den sjuke.”  

  

”Jag är orolig hela tiden för vad som kan hända min sambo”  

  

”Den ständiga oron och barnens reaktioner är svårast”  

  

”Det är svårt att veta när det är riktigt illa, tryck över bröstet, andfåddhet, smärta. Vad är måttligt?”  

  

 Ungefär 1 400 personer, varav ca 750 personer med diagnosen hjärtsvikt och 650 som är nära anhörig till en person med hjärtsvikt, har deltagit i hela undersökningen. Harduhjartsvikt.se är en upplysningskampanj från Netdoktor som genomförs med ekonomiskt stöd från Novartis Sverige AB

 

 Detta visar Netdoktors undersökning:  

 • En majoritet, 55 procent, betecknar sin hjärtsvikt som medelsvår.  
 • 36 procent har angett lätt sjukdom och 9 procent svår hjärtsvikt.  

 • Nästan en av fem vet inte vart de ska vända sig om de drabbas av svåra hjärtsviktssymtom.  Ungefär hälften har sökt vård på akutmottagning vid svåra symtom det senaste året. Av dessa har 20 procent besökt akuten tre eller fler gånger.   

 • 75 procent känner oro eller ångest för att drabbas av hjärtsviktssymtom. Ungefär 25 procent känner stor oro. 

 • Anhöriga saknar anpassad information från sjukvården om hur man som anhörig kan vara ett stöd för en person med hjärtsvikt.  

  

Gå till Harduhjärtsvikt.se och lär du dig mer om kronisk hjärtsvikt och dess behandling, samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons