Forum Hjärt- & kärlsjukdom


Sinustackykardi IST finns det fler än jag?

Jag lider sen 21 år av sinustackykardi sk IST och undrar om det finns fler än jag som lider av detta.Det kallas också "olämplig sinus tackykardi" och det innebär en pulks vis sömn på ca 80 men vid lindrig ansträngning hoppar pulsen upp till mellan 12-160 och högre.Det finns i mitt fall ingen känd liggande faktor. Jag har pga detta plus värmen nu också fått förmaksflimmer som jag väntar på elkonvertering för.Eventuell är det tal om att sätta in pacemaker för att bromsa hjärtat hastighet ihop med medicin men om det har jag ingen kunskap /Kristina

Det ska naturligtvis stå "puls vid sömn" och "120-160 och högre". Jag söker kontakt med personer som lider av samma besvär och undrar om det finns någon. Det utmärkande är just att pulsen ligger rel normalt vid sömn men snabbt hoppar upp vid även lindrig ansträngning mycket högt. Diagnosen "godkändes" i Sverige ca 1993 men då hade jag den redan.Det tyckssaknas en del kunskap om den men jag kan ju inte vara ensam som lider av det.På engelska heter den "Inappropriated Sinus Node tackykardia"


Jag vill rätta diagnosen.Har nu fått diagnos förmaksflimmer som triggar igång diverse arytmier.Medicinresistent flimmer så jag väntar nu på ablation


Nu har jag fått veta att IST inte finns.Man visste väl för litet.Det är flimmer som orsakar fladder som orsakar andra arytmier.Ablation under vår eller försommar

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons