Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Anemier

Vitamin B12-brist

Brist på vitamin B12 kan leda till lågt blodvärde som kan leda till trötthet, andfåddhet vid ansträngning, blekhet och svaghet. Vitamin B12 behövs också för att nerver ska kunna fungera som de ska.


Uppdaterad den: 2019-03-04

Livsmedel
Annons

Vad är vitamin B12-brist?

Vitamin B12 – kobalamin – är ett vitamin som är mycket viktigt för DNA-produktion (arvmassa) i kroppens celler. Särskilt utsatta är snabbt delande celler, såsom blodceller och celler i mag-tarmsystemet. Nervceller är också sårbara för vitamin B12-brist. Vid långvarig och allvarlig brist kan alla kroppens organer bli påverkade. Vitaminet kan inte göras i kroppen och måste tillföras genom kosten.

Animaliska produkter – kött, fisk, ägg och mjölkprodukter – är de enda kostkällorna med vitamin B12. Vanlig västerländsk kost innehåller 5–20 mikrogram kobalamin per dag, medan det dagliga behovet uppges vara 2 mikrogram per dag. De samlade lagren i kroppen av kobalaminer är 1–6 milligram. Följaktligen tar det många år innan det uppstår brist på vitamin B12 trots att man får i sig för för lite av vitaminet.
Upptagningen av vitamin B12 börjar i magsäcken där magsyran spelar stor roll. Intrinsic factor (IF) är ett ämne som bildas i magsäcken och som binds till vitamin B12. För när IF binds till vitamin B12 kan det tas upp i nedre delen av tunntarmen (ileum).

Patienter med vitamin B12-brist kan med tiden utveckla symtom och tecken, som till exempel blodbrist (anemi). Ibland beror det på att kroppen inte kan producera IF, och tillståndet kallas då för perniciös anemi – tillståndet karaktäriseras av lågt blodvärde, tecken på nervskador och eventuell psykiatrisk sjukdom. Det tar ofta lång tid innan sjukdomen uppstår eftersom kroppen använder vitamin B12 från kroppsförråden.

Annons
Annons

Symtom och tecken

I ett tidigt skede av vitamin B12-brist finns ofta inga symtom. Med tiden kan bristen leda till nedsatt blodvärde, som kan leda till trötthet, andfåddhet vid ansträngning, blekhet och svaghet. När nerverna skadas kan det uppstå symtom i form av symmetrisk (på båda sidor) känselbortfall och domning. Ofta påverkas kroppens förmåga att uppfatta var kroppen är i förhållande till omgivningen, som kan leda till försämrad gång och balansproblem. Särskilt hos äldre kan det uppstå psykiska förändringar, såsom demens och förvirring. Andra symtom kan vara en röd och slät tunga och sår i mungiporna. 

Man bör särskilt överväga risken för vitamin B12-brist hos:

  • Vegetarianer och veganer.
  • Patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen, genomgången tarmkirurgi (inklusive överviktskirurgi).
  • Autoimmuna tillstånd som Graves sjukdom, tyreoidit, vitiligo.
  • Patienter som använder syrahämmande eller metformin under långa perioder.
  • Patienter med blodbrist utan tydlig förklaring. 

Orsak

Brist på vitamin B12 orsakas av otillräckligt intag via kosten eller minskad upptagning av vitamin B12 från tarmen:

  • Otillräckligt intag av vitamin B12 förekommer framför allt bland vegetarianer och speciellt bland veganer, på grund av lågt/inget intag av animaliska produkter. Vissa har ändå goda nivåer på grund av intag av produkter som är berikade med vitamin B12 eller multivitaminer.
  • Bristande upptagning av vitamin B12 förekommer hos patienter med olika mag-tarmsjukdomar. Vanliga tillstånd är att slemhinnan i magsäcken förtvinar (atrofisk gastrit) som leder till nedsatt utsöndring av magsyra och av intrinsic factor (IF), vilket i sin tur gör att vitamin B12 inte kan tas upp. Nedsatt upptagning föreligger också vid sviktande bukspottkörtel, i fall där patienten har låtit operera bort delar av magsäck eller tunntarm, vid celiaki och Crohns sjukdom. Långtidsbruk av syrahämmande medel och antidiabetesmedel (metformin) kan leda till nedsatt upptagning av vitamin B12.
Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av typiska symtom och tecken, tillsammans med blodprover som kan påvisa en brist på vitamin B12. Det är dock tyvärr inte helt lätt att ställa diagnosen genom att mäta värden av vitamin B12 i blodet. Det är nämligen så att normala värden av vitamin B12 kan förekomma trots att det cellerna har för lite tillgång til vitamin B12. Tvärtom kan det vara så att vitamin B12 i blodet är lågt men cellerna har god tillgång till vitaminet. Dessutom finns det personer som verkar ha en brist, men som inte har symtom eller tecken på sjukdom.

Som tur är finns det två andra prover som kan ge information om hur mycket vitamin B12 är tillgängligt för cellerna: homocystein och metylmalonat. Om homocysteinvärdet är normalt finns ingen risk för vitamin B12-brist (eller folatbrist). Om MMA är normalt föreligger ingen risk för vitamin B12-brist. Ibland ligger MMA-värdet i en gränszon, och det kan då vara aktuellt med att behandla ett tag eller att avvakta och ta prover igen. Det är inte farligt att ta mer vitamin B12 än kroppen behöver (i rimliga mängder).

Behandling

Målet med behandlingen är att öka vitamin B12-nivån i kroppen och att förhindra att symtom och tecken på bristen utvecklas. 

Personer med vitamin B12-brist som har normal förmåga att ta upp vitamin B12, som till exempel hos vegetarianer och veganer, kräver bara dagligt tillskott i form av ett vitaminpiller som innehåller minst 6 µg vitamin B12. Det beräknas att tre deciliter mjölk och tre ostskivor om dagen täcker dagsbehovet av vitamin B12. Ett alternativ är att äta/dricka livsmedel som är berikade med vitamin B12.

Personer med varaktigt nedsatt förmåga att ta upp av vitamin B12 kräver livslång behandling med tillskott av vitamin B12, oftast i form av tabletter. För nästan alla räcker tablettbehandling men för några få kan det vara aktuellt med sprutbehandling (i muskeln), särskilt om tarmen inte kan ta upp vitamin B12. Ibland ges högre doser i början (särskilt vid tydliga symtom), i form av tabletter eller genom en spruta i muskeln. 

Om typiska symtom och tecken saknas och det enbart är prover som talar för en brist, är de svårt att ge tydliga rekommendationer om behandlingen. Hos personer med ospecifika symtom i kombination med provsvar som ligger i gränsområdet, kan man antingen behandla och se om det sker en förbättring (i symtom och i blodet) eller så avvaktar man och tar prover i ett senare skede (till exempel ett halvt år eller år).

Prognos

Prognosen är bra för de flesta. Vid tidig diagnos och behandling av brist på vitamin B12 försvinner alla symtom och tecken. Ibland kan det ha uppstått skador på nerver som inte kroppen kan reparera. Det är dock sällsynt. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons