Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Anemier

Perniciös anemi

En typ av blodbrist som beror på vitamin B12-brist till följd av en autoimmun sjukdom i magsäcken.


Uppdaterad den: 2019-03-06

Annons

Vad är perniciös anemi?

Anemi är ett annat ord för blodbrist, ett tillstånd med lågt hemoglobinvärde (blodvärde). Vitamin B12-brist kan ge ett lågt blodvärde och vid perniciös anemi är orsaken en autoimmun sjukdom - kroppen attackerar celler i magsäcken som behövs för att ta upp vitamin B12. Vitamin B12 behövs också för att nervsystemet (och hjärnan) ska fungera korrekt. 

Perniciös anemi är en ovanlig sjukdom, men samtidigt den vanligaste orsaken till vitamin B12-brist. Det förekommer framför allt hos personer över 65 år. 

Annons
Annons

Symtom 

Symtomen är desamma som vid vitamin B12-brist:

  • Typiska anemisymtom är trötthet, yrsel, nedsatt fysisk prestationsförmåga, hjärtklappning, andfåddhet, huvudvärk, öronsusningar. Hos patienter med angina pectoris (hjärtkramp) försämrar anemin smärtorna.
  • Symtom från nervsystemet förekommer. Det kan uppträda som nedsatt känsel i fötterna, som att "gå på kuddar", dålig balans i mörker, allmän yrsel. I vissa fall kan det också leda till nedsatt gångfunktion. Andra sjukdomstecken från nervsystemet kan vara nedsatt minnesfunktion, nedsatt luktsinne och smaksinne.
  • Vissa personer med vitamin B12-brist kan besväras av nedsatt minne och andra psykiska problem.

Orsak

Vid perniciös anemi bildar kroppen antikroppar mot celler i magsäcken, parietalceller, eller mot ett ämne som cellerna i magen utsöndrar, intrinsic factor. Det är inte tydligt varför kroppen börjar göra så, men ärftliga och omgivningsfaktorer verkar spela en roll. Det finns ett samband mellan perniciös anemi och andra autoimmunsjukdomar såsom typ 1-diabetes och vitiligo

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom att påvisa att det finns en inflammation i magsäcken. Den bästa metoden är genom gastroskopi (en kameraundersökning i magsäcken) där man kan ta prover från magsäcken. Ett alternativ är att man tar prover (gastrin, pepsinogen) som kan utesluta sjukdomen. 

Behandling

Behandlingen består av livslång behandling med vitamin B12. Det kan ges via tabletter eller som en spruta i en muskel. Det finns inget botemedel. Behandlingen bör följas upp minst 1 gång per år för att bedöma att tillståndet är välbehandlat. 

Prognos

Prognosen är god vid perniciös anemi, om man upptäcker tillståndet tidigt. Om det har uppstått tecken på skador av nervsystemet så kan skadorna vara permanenta. Man har sett att risken för cancer i magsäcken är något förhöjd. Risken är dock fortfarande mycket liten och därför görs inga regelbundna kontroller. Det kan dock vara bra att höra av sig till vården vid sväljbesvär, illamående, minskad lust att äta, blod i avföringen, viktnedgång och tilltagande trötthet. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.