Fakta | Anemier

Vitamin B12-brist och perniciös anemi


Uppdaterad den: 2012-10-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är vitamin B12-brist?

Vitamin B12-brist förekommer när det inte finns tillräckliga mängder vitamin B12 i kroppen. Orsaken till det kan vara nedsatt upptagning eller ökat behov. Brist på vitamin B12 ger anemi (lågt blodvärde). Perniciös anemi är lågt blodvärde (hemoglobin, Hb) som orsakas av nedsatt vitamin B12-upptagning på grund av sjukdom i magsäcken.

Anemi definieras som:

  • Hb < 100 g/l för gravida.
  • Hb < 120 g/l för kvinnor i fertil ålder.
  • Hb < 130 g/l för män och kvinnor efter övergångsåldern.
  • Barn har egna referensgränser som varierar med åldern.

Vitamin B12-brist blir vanligare med ökande ålder, och tillståndet förekommer hos cirka 10–15 % av alla 70-åringar. Perniciös anemi anses förekomma hos cirka 1 % i den åldersgruppen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Vilka är symtomen på anemi?

Typiska anemisymtom är trötthet, yrsel, nedsatt fysisk prestationsförmåga, hjärtklappning, andfåddhet, huvudvärk, öronsusningar. Hos patienter med angina pectoris (hjärtkramp) försämrar anemin anginasmärtorna. Vid vitamin B12-brist kan det också uppstå symtom från nervsystemet. Det kan uppträda som nedsatt känsel i fötterna, som att "gå på kuddar", dålig balans i mörker, allmän yrsel. I vissa fall kan det också leda till nedsatt gångfunktion. Andra sjukdomstecken från nervsystemet kan vara nedsatt minnesfunktion, nedsatt luktsinne och smaksinne. Vissa personer med vitamin B12-brist kan besväras av depressioner och andra psykiska problem.

Orsak

Vitamin B12 kan inte lagras i kroppen och måste tillföras genom kosten Vitaminen ingår i kemiska reaktioner som är viktiga för normal nervfunktion och bildande av blodkroppar (särskilt röda blodkroppar och vissa vita blodkroppar). Bristande mängd vitamin B12 i kroppen kan orsakas av nedsatt upptagning – det kan förekomma vid sjukdomar i magsäcken, tarmen eller bukspottkörteln. Magsäcken skiljer ut ett ämne som heter intrinsic factor. Denna faktor binder vitamin B12 till sig och ser till att det tas upp i tarmen. Vid magsäckssjukdomar kan detta system rubbas. En annan förklaring på vitamin B12-brist är ett ökat behov – det kan förekomma under graviditet och hos personer med ämnesomsättningssjukdomar. En annan förklaring kan vara intag av viss medicin.

Flera faktorer disponerar för utveckling av vitamin B12-brist. Exempel på detta är hög ålder, tidigare avlägsnad magsäck eller tarm, sjukdom i magsäck eller tarm, strikt vegetarisk kost.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras vitamin B12-brist?

Symtomen är ofta en bra vägvisare på vad patienten saknar, men de skiljer oftast inte på olika orsaker till anemin. Vid undersökning av patienten kan läkaren observera att huden är blek, eventuellt också lätt gulaktig. Tungan kan vara blank och öm. Det kan finnas sår i mungiporna. Vid undersökning av nervsystemet kan det hos somliga uppvisas nedsatt känsel i fötterna, ostadig "hackig" gång, svagare reflexer.

Blodprov avslöjar att hemoglobinet är lågt, samma sak gäller ofta blodplättar och vita blodkroppar. Vid mätning förekommer vanligen lågt vitamin B12-värde i blodet, men du kan ha för lite vitamin B12 även om blodet uppvisar normala värden. Vid berättigad misstanke om diagnosen kan det i sådana fall vara bra att mäta innehållet av metylmalonylsyra eller homocystein i blodet.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Behandling

Målet med behandlingen är att korrigera bristtillstånden genom att tillföra vitamin B12. Detta kan göras genom att patienten ser till att få tillräckligt med vitamin genom maten. Kött, särskilt rött kött, ägg och mjölkprodukter innehåller mycket vitamin B12.

Huvudbehandlingen är ändå medikamentell tillförsel av vitamin B12. Det sker med vitamin B12-tabletter. I enstaka undantagsfall kan det vara aktuellt med sprutbehandling. Nyare studier visar att tablettbehandling är lika effektiv som sprutbehandling.

Prognos

Brist på vitamin B12 utvecklar sig gradvis, eftersom levern har lager som räcker i tre till fyra år. Personer med brist på vitaminet kan utveckla symtom från nervsystemet utan att de har anemi. Vid genomförd behandling som startar i ett tidigt skede, är prognosen mycket bra och alla symtom försvinner vanligen. Det kan emellertid ta tid innan du har blivit av med vissa av de neurologiska symtomen.

Det finns en del sjukdomar som förknippas med vitamin B12-brist, men de kan lika gärna vara orsak till vitaminbristen som ett resultat av den. De mest aktuella är sjukdom i sköldkörteln eller binjurebarken, och celiaki eller diabetes.