Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Anemier

Anemi vid kronisk sjukdom

Många långvariga sjukdomar kan leda till att det uppstår lågt blodvärde (anemi).


Uppdaterad den: 2023-01-30

Annons

Vad är anemi vid kronisk sjukdom?

Vid många långvariga sjukdomar pågår inflammation i kroppen. Inflammation uppstår när kroppen utsätts för skador. Genom komplexa mekanismer kan det vid långvariga sjukdomar leda till lågt blodvärde. Det kallas för anemi vid kronisk sjukdom. Med anemi menas blodvärden (hemoglobinvärden) under det normala. 

Det är inte helt klart hur många som har anemi vid kronisk sjukdom. Bland äldre är det en vanlig form av lågt blodvärde.

Annons
Annons

Orsak

Mekanismerna bakom anemi vid kronisk sjukdom är många. Den vanligaste orsaken är att benmärgen påverkas av den kroniska grundsjukdomen. Exempel på sjukdomar som leder till lågt blodvärde är kroniska inflammationer eller infektion, reumatiska sjukdomar, cancer, njursjukdom och leversjukdom.

Symtom och tecken

Oftast är lågt blodvärde ett bifynd och inte det som man söker för. Sjukhistorien präglas därför oftast av den bakomliggande sjukdomen. Vanliga symtom vid lågt blodvärde är trötthet, nedsatt fysisk prestationsförmåga, snabb hjärtfrekvens och andfåddhet vid ansträngning.

Vid undersökning kan lågt blodvärde yttra sig som blek hud och snabb puls. Om orsaken inte är känd görs ofta en allmän kroppsundersökning för att söka efter orsaker. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom att man hittar ett lågt värde vid blodprover. En lång rad blodtester hjälper läkaren att utesluta andra tillstånd som också kan ge låga blodvärden, som till exempel järnbrist och brist på vitamin B12 eller folsyra. Oftast tas prover för att bedöma njurfunktionen, leverfunktionen och prover för att bedöma inflammation i kroppen (sänkningsreaktionen eller CRP). Avföringsprov görs ofta för att undersöka om det finns tecken på blod i avföringen (som man inte alltid ser med blotta ögat), alltså om det finns ett blödande sår någonstans i mag-tarmkanalen.

Behandling

Det är viktigast med en god behandling av grundsjukdomen, eftersom man har sett att blodvärden förbättras när grundsjukdomen behandlas väl. Vid järnbrist kan behandling med järn ges, i regel som järn som ges i en muskel eller direkt i blodet. I sällsynta fall görs en blodöverföring för att höja blodvärdena. 

Vid anemi som beror på kronisk njursjukdom kan man ibland använda ett hormon som höjer hemoglobinvärden. 

Prognos

Vanligen är anemin ett bifynd som överskuggas av grundsjukdomen. Anemin blir ofta snabbt bättre när grundsjukdomen blir bättre.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.