Vattkoppor under graviditeten

Hos gravida kan vattkoppor vara en allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse och intensiv behandling.

Publicerad den: 2014-03-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vattkoppor orsakas av en virusinfektion. Genomgången vattkoppsinfektion ger livslångt skydd, men man kan senare i livet få bältros, som kommer av samma virus. De flesta har vattkoppor som barn men 2–3 % av den vuxna befolkningen har inte haft sjukdomen och är därför mottaglig för den.

Animering av vattkoppor

Särskilda risker för gravida

Vattkoppor kan – särskilt hos gravida – vara en allvarlig sjukdom som kräver inläggning på sjukhus och intensivbehandling. (Bältros hos kvinnan medför däremot ingen risk för barnet). Dessutom kan infektionen under graviditetens första hälft i sällsynta fall (cirka 2 %) medföra allvarliga neurologiska fosterskador. Insjuknar kvinnan i vattkoppor vid tiden för barnets födelse finns risk för mycket svår vattkoppsinfektion hos barnet. Inträffar kvinnans infektion mer än fem dagar före barnets födelse är risken mindre för barnet eftersom antikroppar från modern då hunnit gå över till barnet.

Om den gravida kvinnan inte har haft vattkoppor kan ett blodprov visa om hon är mottaglig för infektionen. Blodprovet är viktigt eftersom cirka 80 % av dem som tror att de inte har haft vattkoppor ändå har varit smittade, och därför har skydd mot sjukdomen.

Annons
Annons

Kan man vaccinera sig mot vattkoppor?

Är blodprovet negativt har du inget skydd mot vattkoppor. Tas blodprovet innan du blir gravid kan du välja att vaccinera dig och försäkra dig om fullgott skydd mot vattkoppor under graviditeten. Vaccinationen bör dock göras minst tre månader innan man blir gravid eftersom man avråder från vaccination under graviditeten. Alla gravida som har fått ett negativt resultat på ett blodprov bör efter förlossningen – med tanke på eventuella ytterligare graviditeter – låta sig vaccineras mot vattkoppor.

En gravid som insjuknar i vattkoppor under graviditeten bör handläggas i samråd med infektionsläkare. Behandling med immunoglobulin kan bli aktuell vid svår sjukdom eller i slutet av graviditeten.


Annons
Annons
Annons