Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kontrollprogram under graviditeten

Graviditet är inte en sjukdom. Om en gravid kvinna är helt frisk och inte utsätts för några farliga påfrestningar eller sjukdomar under graviditeten är också resultatet av en graviditet nästan alltid normalt.


Uppdaterad den: 2013-02-12

Annons

Varför ska man kontrollera?

Även om onormala händelser utgör undantag vet vi alla att det förekommer oväntade händelser och komplikationer.

Kontrollprogrammet är inriktat på att identifiera de onormala händelserna så tidigt att det fortfarande går att förebygga utveckling av sjukdom eller skada hos fostret och hos mamman. Detta gäller både fysisk och psykisk sjukdom eller skada.

Spädbarnsdödligheten har reducerats betydligt under de senaste 30–40 åren. Detta beror förmodligen i första hand på att den generella hälsan och levnadsstandarden hos befolkningen har förbättrats. Det har också visat sig att ett systematiskt kontrollprogram är av stor betydelse för att minska förekomsten av fosterskada och fosterdöd.

Annons
Annons

Hur ofta ska kontrollerna göras?

Det har varit vanligt att gravida går på kontroller cirka en gång i månaden, och lite oftare tiden före förlossningen. Enligt nyare forskningsresultat inom området visar det sig dock att man inte riskerar något om man genomför kontroller mer sällan.

Enligt nyare riktlinjer inom området rekommenderas nu ett kontrollprogram med sammanlagt åtta kontroller. Detta innebär att hos kvinnor där det inte upptäcks något onormalt, och där det inte föreligger faktorer som kan tänkas indikera att det finns risker är åtta kontroller motiverat. Om man upptäcket onormala förhållanden, eller om kvinnan har en sjukdom av betydelse, till exempel högt blodtryck eller diabetes, ska kontrollerna genomföras oftare.

I Sverige har barnmorskan eget ansvar för normal graviditet. Barnmorskan samarbetar dock alltid med läkare för att få råd om vård och omhändertagande vid eventuella komplikationer.

Vecka De flesta regioner rekommenderar att man erbjuder ett första så kallad hälsosamtal redan under graviditetsveckorna 4–6, därefter nästa kontroll under veckorna 8–12. 18 24 28 32 I Sverige genomförs oftast en kontroll även under veckorna 34–35. 36 38 40 (41-42)
Vid en frisk graviditet genomförs alla kontroller av barnmorska. Läkarkontroller sker bara om det uppstår komplikationer som behöver bedömas av läkare. B Ultraljud B B B B B B B
  • B = Kontroller utförs i första hand av barnmorska.

Hur är det med komplikationer?

Vid vissa sjukdomar eller förhållanden i graviditen bör kontrollerna genomföras oftare än normalt. Din barnmorska informerar dig om fler kontroller är motiverade.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons