Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hepatit B under graviditeten

Det är högsmittorisk för barnet att få hepatit B vid en förlossning, därför  försöker man upptäcka hepatit B-fall innan förlossningen så mediciner kan ges och därmed skydda barnet mot att också infekteras.


Uppdaterad den: 2019-07-15

Annons

Leverinflammation kan orsakas av flera olika virus. I samband med graviditet bör man vara uppmärksam på infektion med viruset hepatit B. Hepatit B kan i vissa fall utveckla sig till en mycket allvarlig sjukdom, men också förlöpa utan symtom. Efter att infektionen med biruset skett kommer omkring 10 % att vara smittbärare av hepatit B-virus resten av livet, vilket kan ge leverskador på sikt. Denna siffra är dock mycket högre om man blir smittad vid födsel, då blir runt 90 % kroniska bärare, varför man försöker upptäcka alla hepatit B-fall hos gravida kvinnor så skyddande mediciner kan ges till barnet.

Särskilda risker för gravida

Hepatit B är ett smittsamt virus, och infekterar genom bland annat blodkontakt, sexuell kontakt och injektion av droger. Vid en förlossning där den gravida kvinnan är bärare av hepatit B är risken extra stor, nästan alla smittas vid förlossning och 90 % av barnen som får infektionen då blir också kroniska bärare. Att bära kronisk på infektionen ger i sin tur ökad risk för skrumplever och levercancer. 

Annons
Annons

Hur undersöker man om en gravid kvinna är bärare av hepatit B?

Blodprover kan visa om man bär på hepatit B. Man kan ta olika sorters prover för hepatit B, dessa kan visa om sjukdomen är kronisk eller akut. Man mäter spår av virusets beståndsdelar i blodet. Blodprovet ska tas antingen före graviditeten eller vid första läkarbesöket under graviditeten. Är blodprovet positivt betyder det att man är bärare av hepatit B. 

Alla gravida kvinnor i Sverige provtas för hepatit B, det ingår enligt en föreskrift som Socialstyrelsen skapat.

Behandling

Om den som är gravid lever ihop med en person som är hepatit B-smittad, eller på annat sätt befinner sig i en större risk för att få sjukdomen, bör den vaccineras helst innan graviditeten.

Om hepatit B-infektionen är känd eller påvisas under graviditeten, så kan man inte behandla kvinnan förrän efter graviditeten är avslutad. Dock kan man kan vidta olika åtgärder för att förhindra smitta av barnet. Man har visat att vaccinering direkt vid förlossningen ger ett bra skydd mot infektionen, och ibland ges ytterligare immunoglobulin. Därefter fortsätter man ge vacciner via barnhälsovården.

Idag vaccineras alla barn mot hepatit B i Sverige, något som är relativt nytillkommet. Skillnaden är dock att man i vanliga fall inte ger vaccinationen vid förlossningen, vilket man gör om mamman är bärare av viruset.

Annons
Annons

Uppföljning

Barnet följs upp gällande vaccinet inom barnhälsovården, man ger uppföljande sprutor för ett komplett skydd. Man brukar även provta för att se att barnet fått skydd av vaccinet. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons