Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Graviditet utanför livmodern, ektopisk graviditet

Graviditet utanför livmodern kallas också för ektopisk graviditet, extrauterin graviditet eller utomkvedshavandeskap. Vid en sådan graviditet inplanteras det befruktade ägget utanför livmodern, i de allra flesta fall i en av i äggledarna.


Uppdaterad den: 2024-01-04

Annons

Vad är graviditet utanför livmodern?

Graviditet utanför livmodern, ektopisk graviditet

Graviditet utanför livmodern kallas också för ektopisk graviditet, extrauterin graviditet eller utomkvedshavandeskap. Vid en sådan graviditet inplanteras det befruktade ägget utanför livmodern, i de allra flesta fall i en av i äggledarna. Andra ställen som ägget kan inplanteras på vid en ektopisk graviditet är livmoderhals, äggstock eller i sällsynta fall i bukhålan. Det befruktade ägget kan inledningsvis växa "normalt" utanför livmodern, men efter några veckor kan det bli en bristning där den ektopiska graviditeten växer, vilket kan leda till svår blödning inne i magen hos mamman.

Man beräknar att omkring 1–2 % av graviditeter är graviditeter utanför livmodern.

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom är utebliven menstruation, smärta i nedre delen av magen och sparsam blödning från slidan. Smärta är det tydligaste tecknet och kan finnas även utan att äggledaren brister. Smärtan sitter oftast på den sidan där graviditeten är. Om äggledaren brister kan smärtan bli mycket intensiv. De flesta har också blödningar, allt från blodiga flytningar till kraftiga blödningar. Symtomen debuterar normalt sex till åtta veckor efter den sista menstruationen. Det kan finnas lätta graviditetssymtom som illamående och ömma bröst. Vissa är inte medvetna om att de är gravida.

Orsak

Befruktningen sker vanligen nära äggstocken eller i den yttre delen av äggledaren. Sedan ska det befruktade ägget transporteras genom äggledaren för inplantation i livmodern. Sammanväxningar och ärrbildning i äggledaren kan dock förhindra transporten, vilket kan leda till att ägget inplanteras för tidigt och på fel ställe. 

Sammanväxningar och ärrbildning i äggledaren kan exempelvis bero på tidigare äggledarinflammation, ektopisk graviditet, operation eller endometrios.

Annons
Annons

Diagnos

Smärta, avsaknad av menstruation och sparsam vaginal blödning är typiska symtom. För att fastställa diagnosen görs graviditetstest med urinprov och/eller blodprov samt vaginal ultraljudsundersökning.

Behandling

Misstänkt ektopisk graviditet ska alltid utredas och behandlas akut på sjukhus. Beroende på bland annat var i magen graviditeten sitter, vilka symtom man har och nivåer av graviditetshormoner i blodet rekommenderas antingen läkemedelsbehandling, operation eller avvaktande behandling. 

Läkemedel

Vid läkemedelsbehandling ges metotrexat, ett preparat som förhindrar tillväxt av fostret. Metotrexat ges i spruta som en engångsdos. Ibland behöver dosen upprepas efter några dagar, beroende på nivåer av graviditetshormoner. Ett par dagar efter metotrexatsprutan kan man få ont i magen under några timmar (4–12 timmar) eftersom det kan bli en liten blödning som retar bukhinnan. Då kan man ta vanliga smärtstillande läkemedel. 

Operation

Operation är nödvändig vid akut svår smärta och tecken på blödning i buken. Vid höga nivåer av graviditetshormoner rekommenderas också operation. Operation kan också behövas om metotrexatbehandlingen inte leder till att graviditetshormonerna i blodet sjunker.

Operation görs nästan alltid med titthålskirurgi, men i sällsynta fall kan öppen kirurgi behövas. 

Avvaktande behandling

I vissa fall, om nivåerna på graviditetshormoner är mycket låga och det inte finns några symtom, kan det räcka att bara följa förloppet och ta blodprov en till två gånger per vecka för att se att nivåerna av graviditetshormoner sjunker. Om man får symtom under denna tid ska man kontakta sjukhuset.

Prognos

Vid tidig diagnos och rätt behandling är prognosen god. Om äggledarna tar skada kan fertiliteten påverkas. Det är också ökad risk för ny ektopisk graviditet. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på liknande symtom vid en ny graviditet.

Om rätt behandling inte ges i tid kan tillståndet bli mycket allvarligt för mamman på grund av inre, livshotande blödningar. Därför är det viktigt att alltid söka gynekologisk akutmottagning vid misstänkt ektopisk graviditet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons