Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Röda hund och graviditet

Röda hund hos en gravid kvinna under de första graviditetsmånaderna medför stor risk för missfall eller allvarliga skador på fostret. Sjukdomen är numera mycket ovanlig i Sverige till följd av vaccinering. Kvinnor som inte är vaccinerade rekommenderas vaccinering i god tid före planerad graviditet.


Uppdaterad den: 2024-04-26

Annons

Vaccin mot röda hund

Röda hund, rubella, är en virussjukdom. Tidigare var röda hund en mycket utbredd barnsjukdom, men tack vare det nya barnvaccinationsprogrammet där man vaccinerar mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), är dessa sjukdomar idag inte särskilt vanliga.

I Sverige erbjuds alla barn vaccinering mot röda hund genom barnvaccinationsprogrammet. Vaccin mot röda hund har erbjudits till flickor i 12 års ålder sedan 1974. Från 1982 har alla barn istället fått erbjudande om det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR-vaccinet, vid 18 månaders ålder och en andra dos vid 12 års ålder. På grund av den ökade spridningen av mässling är den andra dosen numera tidigarelagd och ges vid sex till åtta års ålder.

Det innebär att de flesta i barnafödande ålder har vaccinerats. Kvinnor som inte är vaccinerade rekommenderas vaccinering i god tid före planerad graviditet. Med dagens vaccintäckning är dock risken att bli smittad mycket liten.

Annons
Annons

Risker vid graviditet

Om en gravid person blir smittad med röda hund kan fostret skadas. Särskilt om smittan överförs under graviditetens första åtta veckor finns det ökad risk för missfall (upp till 20 procent). Mellan den åttonde och tjugonde graviditetsveckan orsakar smittöverföring upp till 50 procent risk för allvarliga fosterskador som hjärtfel, hjärnskador, syn- och hörseldefekter. Efter den tjugonde graviditetsveckan ses endast sällan komplikationer hos fostret.

Test av antikroppar, skydd mot röda hund

Om man någon gång haft röda hund är man skyddad mot smitta för resten av livet. Bara ett blodprov kan säkert visa om man har haft en infektion, andra infektioner kan nämligen ge en sjukdomsbild som liknar röda hund men som inte är det.

Om man är osäker på om man har haft röda hund tidigare eller fått vaccin mot röda hund, kan antikroppar i blodet visa om man har det skydd som tidigare infektion eller vaccinering ger. Antikroppstest för röda hund brukar göras rutinmässigt på mödravårdscentralen på gravida kvinnor.

Annons
Annons

Vaccinering och graviditet

Om blodprovet visar att man inte har skydd mot röda hund och man inte är gravid rekommenderas att man vaccinerar sig för att få fullt skydd mot röda hund inför en kommande graviditet. Vaccination ska göras minst tre månader innan man blir gravid, det är nämligen olämpligt att vaccineras under själva graviditeten.  Alla gravida som inte har skydd mot röda hund enligt antikroppstestet, bör efter förlossningen – med tanke på eventuella ytterligare graviditeter – låta sig vaccineras mot röda hund.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.