Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Graviditet

Glukosbelastningstest under graviditeten

P-Glukos är ett blodprov som mäter sockerhalten i blodet, där P står för plasma och glukos för socker. Vid glukosbelastning tar man att sådant prov både före och efter intag av socker.


Uppdaterad den: 2017-11-20

Annons

Vad är glukosbelastning?

Glukosbelastning är ett test som används, både under graviditet och i andra fall, vid misstanke om diabetes. Det kan också utföras som rutin hos alla gravida.

Man lämnar först ett blodprov på fastande mage, där det så kallade fasteglukosvärdet mäts. Det görs för att slå fast hur högt blodsockervärdet är före glukosbelastningen. Därefter får man dricka en viss mängd vätska, cirka två glas, som innehåller tillsatt glukos (75 g). Efter två timmar mäts glukosvärdet igen. Vid diabetes är blodsockret förhöjt vid fasta och/eller efter två timmar.

Annons
Annons

När gör man glukosbelastningstest?

En modell är att erbjuda glukosbelastning till gravida kvinnor med ökad risk för högt blodsocker, dels utifrån riskfaktorer och dels utifrån slumpmässiga mätningar av blodsockret under graviditeten. Belastningstest erbjuds då de kvinnor som tillhör en riskgrupp – som till exempel tidigare har haft graviditetsdiabetes, har fött ett stort barn, har BMI över en viss gräns eller har en nära släkting med diabetes – eller som har ett blodsockervärde utan föregående fasta över en viss gräns.

En annan modell är att erbjuda glukosbelastning till alla gravida, oftast i graviditetsvecka 24–28. 

Förberedelser inför glukosbelastningstest

Dagarna före undersökningen äter man en normal kost. Under 8–14 timmar före undersökningen måste man vara fastande, det går dock bra att dricka vatten och osötat te (utan mjölk i). Ingen rökning, snusning eller kraftig fysisk ansträngning får ske under morgonen före undersökningen.

Under själva undersökningen, som tar lite drygt två timmar, får man sitta eller ligga ner och vila. Ta gärna med något att läsa eller lyssna på.

Har man en infektionssjukdom och feber ger testet felaktigt resultat. Därför måste man informera läkaren om man är sjuk, så att hen kan bedöma om testet ändå ska genomföras eller skjutas upp.

Annons
Annons

Tolkning av resultatet

Glukosbelastningstestet ger svar på om man har diabetes, om man befinner sig i en riskzon eller om kroppens glukosomsättning är normal. Om man har diabetes är det viktigt att få rätt behandling för detta. Om man befinner sig i riskzonen för diabetes är det oftast tillräckligt med kostrådgivning under graviditeten. Om belastningen är normal kan man fortsätta att leva som förut, utan särskilda hänsynstaganden. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.