Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Graviditet

Amning och rökning

Rökning i samband med amning medför en rad negativa konsekvenser för spädbarnet.


Uppdaterad den: 2019-01-29

Annons

Det är svårt att mäta i vilken grad rökning påverkar barnet. De som får modersmjölk från sin rökande mamma, får även i sig nikotin genom passiv rökning. Eftersom den passiva röken inte är filtrerad innehåller den mer nikotin, tjära och kolmonoxid, än den rök som andas in via cigaretten.

Ammande mödrar bör, så mycket som möjligt, undvika droger eftersom dessa passerar över till mjölken.

Droger kan ha en negativ inverkan på:

 • Mjölkproduktionen.
 • Mjölkmängden.
 • Sammansättningen och utsöndringen av bröstmjölken. 

Dessutom kan droger ha en direkt skadlig inverkan på barnet.

Barnet kan bli nikotinförgiftad

Nikotinet i tobaksröken absorberas snabbt i mjölken. Nikotinet koncentreras i mjölken och blir faktiskt högre än i moderns blod. Den tid det tar för nikotindosen i mjölken att halveras är cirka 90 minuter. Halveringstiden multipliceras med fem för att ta reda på när ett ämne bryts ner. Det betyder att det tar 450 minuter - eller 7,5 timmar - innan all nikotin är borta ur mjölken.

Om den ammande mamman röker kan detta också ge en lägre mjölkproduktion och påverka mjölkens smak så att barnet inte tycker om den.

Om mamman röker mer än 15 cigaretter om dagen kan spädbarnet utveckla symtom på nikotinförgiftning.

Symtomen kan vara:

 • Kräkningar efter måltiden.
 • Gråaktig hudfärg.
 • Lös avföring.
 • Ökad puls
 • Rastlöshet.

Spädbarn kan också utveckla abstinenssymtom när mamman slutar att röka. Hormonerna prolaktin och endorfin som utlöses under amning kan dämpa de värsta abstinenssymtomen.

Annons
Annons

Ökad risk för kolik och andningsstörningar

Barn som ammas av rökande mammor skriker ofta mer och är mer oroliga än barn som ammas av mammor som inte röker.

De barn som ammas av rökande mammor har också större risk att drabbas av:

 • Kolik (intensivt skrik från små barn flera timmar i sträck).
 • Diarré och kräkningar.
 • Andningsstörningar.

Barn som utsätts för passiv rökning får oftare sjukdomar som:

 • Lunginfektion.
 • Bronkit.
 • Öronvärk.
 • Större risk att utveckla astma

Modersmjölk det bästa alternativet – trots rökning

Det kan verka som att det är bäst att upphöra med amningen om man inte klarar att helt sluta röka, men så är inte fallet. De näringsämnen och den skyddande effekt modersmjölken ger är så värdefulla att det bästa är om barnet får modersmjölk – även om mamman röker. 

Forskning visar att det faktiskt är ännu viktigare att sluta röka i familjer där barn ges modersmjölksersättning än när barnet ammar.

Om man inte klarar av att sluta röka bör man minska risken, att skada barnet, genom att:

 • Undvika att röka inomhus och i bilen.
 • Rök när barnet har ammats färdigt för att på så sätt minska nikotininnehållet i mjölken.
 • Inte utsätta barnet för passiv rökning. Undvik till exempel att ta med barnet in i rökfyllda lokaler.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.