Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Rökning och graviditet

Det mesta av det du andas in når fostret genom moderkakan. Detta gäller både nyttiga och skadliga ämnen.


Uppdaterad den: 2019-01-30

Annons

Hur påverkas fostret av rökning?

Kolmonoxiden från cigarettröken tränger bort syre från de röda blodkropparna och gör att fostret hela tiden lider av viss syrebrist. Nikotinet i tobaken gör att blodkärlen drar ihop sig så att barnet får sämre blodtillförsel. Dessa och många andra ämnen i röken gör att barnet blir sämre rustat att klara påfrestningar.

Vad kan hända med fostret och det nyfödda barnet?

Följande kan hända:

 • Det uppstår fler missfall och dödfödslar bland rökare.
 • Barnen blir ofta lite mindre och har trängre luftvägar.
 • De är generellt lite svagare och har oftare outvecklade lungor.

Långsiktiga skador vid rökning under graviditeten?

Flera undersökningar tyder på att:

 • Barn till rökare kan ha sämre tillväxt.
 • Rökning är också förknippat med en högre risk för plötslig spädbarnsdöd.

Det har visat sig att barn som föds av mödrar som röker under graviditeten har en ökad risk för luftvägsinfektioner och öroninfektioner.

Annons
Annons

Rökning och graviditet

Är det för sent att sluta när man redan har varit gravid ett tag?

Följande gäller:

 • Det är aldrig för sent att sluta röka.
 • Om man helt slutar röka före 4:e månaden är det svårt att hitta några allvarliga skador hos barnet senare.
 • Till och med om man slutar bara några veckor eller dagar före födseln så är det positivt för barnet.

Är det bättre att röka light-cigaretter, vattenpipa eller e-cigaretter?

Följande är bra att ha kunskap om:

 • Light-cigaretter är lika skadliga som vanliga cigaretter.
 • De flesta som röker light-cigaretter röker fler cigaretter och inhalerar djupare för att uppnå samma effekt.
 • Eftersom vattenpipa innehåller nikotin och andra giftiga ämnen bör du inte röka vattenpipa när du är gravid.
 • E-cigarett finns att köpa utan nikotin. Man vet dock inte hur de andra ämnena som finns i e-cigaretter påverkar fostret, det saknas studier. Därför bör du undvika att röka e-cigaretter (vejpa) under graviditeten. 

Räcker det inte att dra ned på rökningen – måste man sluta helt?

Följande gäller:

 • Det är bättre att röka lite än att röka mycket.
 • Med tanke på skadeeffekterna råder det dock inget tvivel om att den viktigaste skillnaden påvisas vid en jämförelse mellan att röka och att inte röka.
 • Rekommendationen är därför tydlig – bestäm dig en dag för att sluta helt!

Rökning och amning

Hur kan rökningen påverka amning?

Rökning påverkar amningen på följande sätt:

 • Rökare har svårare att få igång mjölkproduktionen än de som inte röker. Rökare måste därför amma oftare.
 • Tobak minskar också mjölkmängden efter att produktionen har kommit igång. Orsaken till detta är att rökning leder till en lägre produktion av hormonet prolaktin, som har en central betydelse för mjölkproduktionen.
 • Dessutom överförs också en rad hälsoskadliga ämnen i tobak, via mjölken, till barnet.

Kan jag börja röka igen när jag är färdig med både graviditet och amning?

Följande är viktigt att ha kunskap om:

 • Alla barn besväras av tobaksrök i rummet.
 • Barnet blir oftare förkyld och får lättare öroninfektion, bronkit och astma. 

Tänk också på vad du själv vinner på att sluta röka. Du får: 

 • Bättre hälsa.
 • Finare hud.
 • Färre rynkor.
 • Bättre luktsinne.
 • Sparar mycket pengar.
Annons
Annons

Hjälp till att sluta röka

Hur kan min partner hjälpa mig att sluta?

Om din partner inte röker kan du be hen att vara till stöd och hjälp – utan att kritisera. Om hen själv är rökare är det bra om ni slutar samtidigt. Då kan ni uppmuntra varandra och det blir lättare för er båda att sluta.

Passiv rökning är inte heller bra:

 • För dig under graviditeten.
 • För barnet efter att det är fött.

Stöd att sluta röka

Hjälp finns att få på din vårdcentral, prata med din barnmorska eller läkare.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.