Fakta | Graviditet

Amning och cannabis

Eftersom det aktiva ämnet i cannabis – THC – är fettlösligt koncentreras det i modersmjölk. För ett diande spädbarn kan detta få allvarliga konsekvenser.


Publicerad den: 2012-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ammande mödrar bör undvika alkohol och droger så mycket som möjligt eftersom dessa ämnen går över i mjölken och kan ha en negativ effekt på mjölkproduktionen, mängden mjölk, mjölkens innehåll och utdrivningen av modersmjölk. Detta utöver att alkohol och droger kan ha en direkt skadlig effekt på spädbarnet. Alla droger som kan leda till att nyfödda blir slöa eller dåsiga kan vara bidragande vid plötslig spädbarnsdöd.

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Koncentreras i modersmjölk

Cannabis är med på en lista, som har tagits fram av American Academy of Pediatrics Committee on Drugs, där man anger vilka droger som inte ska användas av ammande mödrar. Den aktiva komponenten i cannabis, det vill säga det verksamma ämnet som ger ruset, kallas tetrahydrocannabinol (THC). THC är fettlöslig och absorberas snabbt i hjärnan och i fettvävnad. Detta innebär att THC koncentrerats i modersmjölken. Analyser som har gjorts av modersmjölk hos tunga missbrukare visar att koncentrationen av TCH är åtta gånger så hög i modersmjölken som i blodet. Spädbarn som blir utsatta för cannabis genom modersmjölken testar positivt för detta i 2–3 veckor efter att mamman har tagit drogen.

Inom loppet av barnets första levnadsår sker en enorm utveckling och tillväxt av hjärnan. Djurstudier har visat att ändringar uppstår i hjärncellerna på nyfödda djur som utsätts för cannabis genom modersmjölken. Det finns studier som antyder att även spädbarn kan drabbas av allvarliga och långvariga effekter om de blir utsatta för cannabis via modersmjölken, men än så länge har man inte genomfört några långsiktiga studier av detta.

Annons
Annons

Ökar risken för plötslig spädbarnsdöd

Spädbarn som får i sig cannabis genom modersmjölken visar ofta tecken på bedövning och har ett svagt och dåligt ätmönster. Det ökar också risken för plötslig spädbarnsdöd. Intag av cannabis kan minska mammans mjölkproduktion.

Ammande kvinnor bör inte använda cannabis. Om en mamma får i sig mycket cannabis har det sagts att hon inte bör amma barnet. Passiv cannabisrökning kan också förekomma bland barn till mödrar som röker cannabis. Detta bör barnet också skyddas mot.

En studie som publicerades i Neurotoxicology and Teratology i mars 1990, visar att spädbarn som blir utsatta för cannabis genom modersmjölken inom loppet av den första levnadsmånaden kan ha en nedsatt eller försenad motorisk utveckling vid ett års ålder.

Annons
Annons

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Drogpåverkad mor – sämre omsorg

Om mamman röker cannabis kan detta också leda till att hon blir sämre på att ta hand om sitt barn. Mamman kan få en störd verklighetsuppfattning som kan göra det svårt för henne att hantera en eventuell krissituation. Hon kan få problem med finmotoriska aktiviteter och efter rusen kan hon ha ett stort behov för djup sömn – vilket kan leda till att hon inte reagerar på barnets behov.