Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Graviditet

Amning och cannabis

Eftersom det aktiva ämnet i cannabis – THC – är fettlösligt koncentreras det i modersmjölk. För ett spädbarn som ammas kan detta få allvarliga konsekvenser.


Uppdaterad den: 2021-03-17

Annons

Cannabisplantan innehåller ett stort antal ämnen, cannabinoider, som har psykoaktiva effekter. Marijuana är en obearbetad cannabisprodukt, medan hasch eller cannabisharts är en raffinerad produkt.

Ammande mödrar bör undvika illegala droger så mycket som möjligt eftersom ämnena går över i mjölken och kan påverka mjölkproduktionen och ha skadlig effekt på spädbarnet. Droger som gör spädbarn trötta kan vara bidragande orsak till plötslig spädbarnsdöd.

Av etiska skäl finns det inga randomiserade, kontrollerade studier (den typ av studie som bäst anses kunna bevisa orsakssamband) på hur marijuana/cannabis påverkar foster eller spädbarn hos människa. Tillgängliga studier är observationsstudier, som måste tolkas med viss försiktighet, eftersom samtidig användning av andra läkemedel eller andra riskfaktorer kan påverka utfallet. Dessa studier, liksom studier på djur, tyder dock på att marijuana/cannabis påverkar fostrets tillväxt och utveckling av nervsystemet. Dessutom verkar marijuana/cannabis under graviditeten kunna påverka barnets beteende på längre sikt.

Höga koncentrationer i modersmjölk

Den amerikanska barnläkarföreningen (American Academy of Pediatrics) publicerade 2018 för första gången riktlinjer om marijuana vid graviditet och amning. Där avråds från användning av marijuana vid amning. Man varnar också för passiv rökning av marijuana under amning.

Den aktiva komponenten i cannabis, det vill säga det verksamma ämnet som ger ruset är tetrahydrocannabinol (THC). THC är fettlöslig och absorberas snabbt i hjärnan och i fettvävnad. Eftersom THC är fettlösligt bildas också höga koncentrationer i den feta modersmjölken. Analyser som har gjorts av modersmjölk hos tunga missbrukare visar att koncentrationen av THC är åtta gånger så hög i modersmjölken som i blodet. Spädbarn som blir utsatta för cannabis genom modersmjölken testar positivt för detta i två till tre veckor efter att mamman har tagit drogen.

Djurstudier har visat att förändringar uppstår i hjärncellerna på nyfödda djur som utsätts för cannabis genom modersmjölken. Eftersom det under barnets första levnadsår sker en enorm utveckling och tillväxt av hjärnan kan THC via modersmjölken påverka viktiga hjärnfunktioner, bland annat den motorisk utvecklingen, som kan bli försenad.

Annons
Annons

Drogpåverkad mor – sämre omsorg

Om mamman röker cannabis kan detta också leda till att hon blir sämre på att ta hand om sitt barn. Mamman kan få en störd verklighetsuppfattning som kan göra det svårt för henne att hantera en eventuell krissituation. Hon kan få problem med finmotoriska aktiviteter och efter rusen kan hon ha ett stort behov av djup sömn – vilket kan leda till att hon inte reagerar på barnets behov.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.