Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Vaginalcancer (cancer i slidan)

Vaginalcancer är en av de ovanligare cancertyperna hos kvinnor. Den liknar livmoderhalscancer till sin karaktär, men är alltså lokaliserad till själva slidan (vaginan).


Uppdaterad den: 2014-02-11

Annons

Vaginalcancer, cancer i slidan, är mycket ovanlig. Sjukdomen drabbar cirka 30 svenska kvinnor per år. Det utgör endast cirka en procent av all gynekologisk cancer. Vaginalcancer har ett starkt samband med HPV (humant papillomvirus). Vaginalcancer drabbar sällan unga kvinnor, vanligen insjuknar man i åldrarna 60 till 80 år.

Symtom på vaginalcancer

Symtomen på vaginalcancer är ofta sparsamma och kan komma smygande. Blödningar och blodiga flytningar är de vanligaste symtomen vid vaginalcancer. Om man har blodiga flytningar och/eller blöder vid samlag, bör man alltid låta sig undersökas av husläkare eller gynekolog.

Annons
Annons

Hur ställer läkaren diagnosen?

Om symtombeskrivningen (se ovan) inger misstanke om cancer i slidan, ska en noggrann gynekologisk undersökning göras. Utredningen kan sedan kompletteras med röntgenundersökningar som datortomografi eller med magnetkameraundersökning (MR).

Hur behandlas cancer i slidan?

Standardbehandlingen vid vaginalcancer är strålbehandling, som ofta kombineras med cytostatika (cellgifter). Operation blir bara aktuellt vid små tumörer i tidigt stadium och kombineras då vanligen med strålbehandling. Sjukdomen kan ofta behandlas så att man blir botad, men förutsätter att sjukdomen upptäcks innan cancern börjat sprida sig. Femårsöverlevnaden är över 50 procent.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.