Intresseområden sparade.
Fakta | Lungcancer

Rökning och lungcancer

Att sluta röka är det enda som effektivt kan förebygga lungcancer - eller ännu hellre att aldrig börja röka. Risken att få lungcancer minskar betydligt när man slutat röka. Efter 5-10 år är den halverad, efter 15 år är risken cirka 10 gånger lägre.


Uppdaterad den: 2012-12-07

Annons

För storrökaren betyder det att gå från att ha cirka 20 gånger så stor risk för lungcancer jämfört med en ickerökare, till att bara ha cirka två gånger så stor risk. Ju tidigare i livet rökaren slutar röka, desto mindre är risken att senare i livet utveckla lungcancer.

Rökning ger inte bara ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och lungcancer utan även för urinblåse-, bukspottkörtel-, strup- och matstrupcancer. Den ökade cancerrisken minskar enligt ungefär samma mönster som vid lungcancer.

Annons
Annons

 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Bort med vanan

 Om man har fått cancer i huvud-halsregionen är det väldokumenterat att man också har större chans att bli botad om man slutar röka. Chansen till bot ökar främst eftersom strålbehandlingen blir mer effektiv om patienten inte röker. Om man har fått lungcancer är det mindre säkert om rökstopp ökar chanserna att bli botad. Det är dock helt säkert att rökstopp sänker risken att få lunginflammation eller andra infektioner vid sidan av cancern. Rökstopp förbättrar även på sikt hjärtats och kretsloppets funktion.

Annons
Annons

 

Risken minskar

 Om läkarna bedömer att lungcancerpatienten har en chans att bli frisk genom operation är det alltså en fördel att sluta röka dessförinnan. Rökstopp minskar risken för komplikationer som lunginflammation och underlättar sårläkningen och allmän återhämtning. Det är även möjligt att överlevnadschansen efter kombinationen strålbehandling och cytostatika (”cellgifter”) förbättras om man slutar röka.

 

Särskilt tungt om man är sjuk

 Ett erbjudande om rökstopp uppfattas av vissa cancerpatienter som ett tecken på att det fortfarande finns hopp. Å andra sidan kan det vara mycket krävande att sluta röka när man precis har fått en cancerdiagnos. Kanske önskar rökaren just då cigarrettens lugnande verkan mer än någonsin tidigare i sitt liv.

Den cancersjuke rökaren kan därför behöva särskilt stöd för att klara av att genomföra ett rökstopp. Behandlingsalternativen för att uppnå rökfrihet är idag många. Vid frågor kring detta, kontakta din behandlande läkare eller sjuksköterska.