Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Överlevnad vid myelom

Vill veta spannet på överlevnadstid från myelom-diagnos, respektive överlevnadstid från när cancerbehandlingen börjar? Jag har själv nyligen börjat min behandling mot myelom och är en kvinna på 75 år.

Svar:

Hej,

Det kan vara mycket individuellt. En del patienter behöver inte starta behandling under lång tid efter diagnos, medan andra behöver starta behandla direkt vid diagnos. Med allt bättre medicinering blir överlevnaden vid blodcancerformen myelom allt längre också.

Beroende på hur bra och snabbt du svarar på din behandling du startar ger en fingervisning just för dig. Svarar du tillfredsställande så kan du sedan klara dig utan aktiv cancerbehandling under lång tid. Vilka andra sjukdomar du eventuellt har påverkar också vilken behandling som din läkare kan ge dig.

Läs mer:

Myelom - fakta och behandlingsalternativ » 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons