Fakta | Barn

Mässling

Mässling är en av de mest smittsamma virussjukdomar man känner till. Den orsakas av ett virus som kallas morbillivirus. Mässling räknas som en av de mest obehagliga och farliga av de barnsjukdomar som ger utslag, på grund av de komplikationer som kan drabba barnet.

Uppdaterad den: 2012-08-01
Uppdaterare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Orsaker (smittvägar)

Smittan överförs via droppsmitta, och även om den sjuke isoleras kan sjukdomen spridas från rum till rum. Alla som inte har drabbats av sjukdomen tidigare kan smittas. Ett undantag är spädbarn upp till fyra månaders ålder, som skyddas av moderns antikroppar om hon tidigare haft sjukdomen.

Om du har fått mässling så kan du smitta från åtta dagar efter det att du själv har smittats, innan sjukdomen har brutit ut, tills utslagen har försvunnit eller minst fem dagar efter sjukdomsutbrottet. Mässling smittar inte via föremål eller friska personer.

Symtom

Inkubationstiden, tiden från att man smittats tills det att sjukdomen brutit ut, kan variera, men en till två veckor är det normala. Efter ungefär två veckor får man feber på omkring 39 grader, snuva, hosta, röda ögon och man blir ljuskänslig. Man kan också få ömma, svullna lymfkörtlar på halsen, skrällande hosta och ont i halsen. I underkäken, vid kindtänderna, kan grå utslag, stora som sandkorn, uppstå. Dessa kallas Kopliks fläckar och kommer innan utslagen visar sig.

Annons
Annons

Efter tre till fyra dagar kan febern (temperaturen) sjunka, men den stiger snabbt igen samtidigt som man får utslag. Dessa kommer oftast först runt öronen, och sprider sig ner över kroppen och benen under ett till två dygn. Prickarna är till en början ganska små, ett par millimeter, men blir snabbt dubbelt så stora och börjar ”flyta samman”. De har en högröd färg. Febern, som kan vara upp till 40 grader, kan hålla på ett par dagar. Sedan sjunker den igen och utslagen försvinner, men de kan efterlämna några bruna prickar. En vecka senare är barnet friskt igen.

Barn som har haft mässling får komma tillbaka till förskolan först när de har blivit friska. Febern skall vara borta. Efter att ha haft mässling är man immun mot sjukdomen för livet. Barn som smittas när de är under ett år bör få en immunglobulinspruta inom fem dygn efter att de smittats.

Idag får man MPR-vaccin, som bland annat fungerar emot mässling, när barnet är 18 månader respektive 12 år gammalt (6-8 år om barnet är född 2002 eller senare).

Annons
Annons

Behandling

Behandlingen är sängliggande i ett svalt rum utan för mycket ljus. Hostmedicin och febernedsättande medicin får endast ges efter ordination av läkare.

Prognos

Om tillståndet förvärras och febern är hög en längre period skall läkare kontaktas. Man skall försäkra sig om att det inte har tillstött komplikationer som till exempel lunginflammation, öroninflammation eller infektion i nervsystemet . Detta inträffar lyckligtvis mycket sällan, cirka en på 1000 insjuknade.

Det finns inget säkert samband mellan mässling och fosterskador och därmed finns ingen anledning att avbryta en graviditet. Om man inte är säker på om man har haft mässling kan man kontakta läkare och få en vaccination.


Annons
Annons