Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Kortisonbiverkningar/allergi?

Är en 36-årig man med lätt icke-allergisk astma som jag blev diagnosticerad för 2 mån sedan. Tar pulmicort först 2+2 400mkg men har nu trappat ned pga jobbiga biverkningar. Jag mår bättre UTAN pulmicort. Tar jag pulmicort så får jag andnöd, halsirritation,heshet, klump i halsen, muskelkramper i kroppen. Dessa symptom har jag aldrig ngnsin haft förut innan pulmicort (förutom andnöden då). Slutar jag med pulmicort så försinner halsirritationen m.m. Andnöden av pulmicort är dock den jobbigaste biten. Tog förut Nasacort mot nästäppa men fick sluta då jag nös kontant o fick en extrem näsklåda av preparatet. Har läst att en viss procent kan reagera mot kortisonsteroider och kortisonöverkänslighet finns ju även om det inte är så vanligt. Har du ngt råd hur jag bör göra? Byta preparat men finns det utan kortison?Budesonid kan ju korsreagera med andra kortisonpreparat?

Svar:

Hej!
Det var tråkigt att din astmamedicin med kortison (Pulmicort) mest ger biverkningar och knappast någon hjälp om jag förstår dig rätt. Inandat kortison räknas som du säkert redan vet som ett utmärkt astmamedel när man har tätt återkommande symtom. Den dos du provade först (1600 mikrogram per dygn) var riktigt hög. Men även med reducerad dos uppkommer tydligen problem med Pulmicort. Det är möjligt att du får en s.k. paradoxal reaktion av Pulmicort med luftrörssammandragning och hosta direkt efter inandning av pulvret.

Den reaktionen är ovanlig men besvärlig och kan leda till att ordinationen måste omprövas. Men muskelkramper i kroppen brukar inte uppkomma av inandat kortison. De kan däremot ibland ses som biverkan av luftrörsvidgande mediciner (Bricanyl, Ventoline och liknande). Kan det vara så att du även tagit någon sådan medicin i samband med Pulmicort ?

Precis som du skriver så kan kortison ibland ge upphov till en allergisk reaktion. Den kunskapen väckte stor förvåning när den först kom eftersom kortison är ett huvudmedel mot just allergiska reaktioner. Dessbättre är denna kortisonallergi mycket ovanlig när det gäller inandat kortison. Det finns inga tester för allergi mot kortison i luftvägarna för närvarande. Däremot är testmöjligheterna bättre på hudsidan där ett s.k. lapptest finns utvecklat och i rutinanvändning. Det finns därmed möjlighet att testa om en allergi mot kortison föreligger i huden. Begränsningen med det testet är att det är osäkert vad en allergi som finns i huden har för betydelse för luftvägarna. Men, som sagt, det är idag den enda möjlighet till test av kortisonallergi som finns tillgänglig.

Min bedömning är att de besvär du beskriver visserligen skulle kunna vara uttryck för en sk paradoxal reaktion på kortison eller kortisonallergi, men att detta inte alls är säkert. Det kan också vara initiala problem vid insättandet av denna nya medicin. Problemen kan kanske elimineras med dosändring eller preparatbyte, eventuellt kan ett lapptest vara av värde. Men detta är bara allmänna synpunkter. Kanske kan denna orienterande information ändå vara till nytta när du diskuterar behandlingen med din läkare nästa gång ni ses.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons