Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Pollenallergi

Allergiframkallande växter

Våren kan vara en underbar tid för många, men för cirka två miljoner pollenallergiska svenskar är den besvärlig i varierande grad.

Publicerad den: 2011-03-25

Annons

Personer med pollenallergi är inte alltid känsliga mot alla växters pollen och alla allergiframkallande växter finns inte heller över hela landet. De största pollenproducenterna är de vindpollinerade växterna – en del av dessa kan du läsa om här.

Björkpollen

Björken förekommer i så gott som hela landet och är också tillsammans med gräsen den i särklass värsta växtgruppen för pollenallergiker. I Sverige har vi tre arter av björk, dvärgbjörk, glasbjörk och vårtbjörk som alla är stora pollenproducenter.

Under mitten av april börjar björkens blomning i sydligaste Sverige och avslutas i de nordligaste delarna kring månadsskiftet juni-juli. Men björkpollen kan förekomma i luften innan dess, ibland redan i mars då björkpollen kan föras in via fjärrtransport från kontinenten.

När björken blommar som värst kan de frigöra höga pollenhalter dygnet runt. Det skedde bl.a under de för Göteborg extrema åren 1993 och 1998, samt 2006 som för många stationer var ett rikligt år. Man ska dock komma ihåg att björk i regel blommar rikligt.

Gråbopollen

Gråbo är en ört och förekommer mycket längs vägkanter och på tillfälliga skräpmarker. Gråbo förekommer i princip över hela landet men är mest vanlig i södra Sverige.

Gråbons blomningsperiod är från mitten/slutet av juli till mitten av augusti över hela landet. Pollenhalterna skiljer sig dock åt, i norr är de mestadels låga och ibland måttliga medan pollenhalterna i södra Sverige ibland når höga halter.

Annons
Annons

Gräspollen

Gräs finns över hela landet och i Sverige förekommer ett hundratal gräsarter varav cirka 40 av dessa är någorlunda vanliga. Samtliga gräsarter är vindpollinerade och gräsen är tillsammans med björk och gråbo våra största pollenallergener.

Gräsarterna blommar vid olika tidpunkter på året vilket göratt gräspollen finns i luften från maj till oktober. Gräsblomningens intensivaste period är kring midsommar och ca tre veckor framåt. Även de vilda gräsen är stora pollenproducenter. 

Hasselpollen

En av de tidigaste blommande växterna är hasselbusken och långt innan tussilago och andra tidiga vårblommor har hassel redan släppt sina pollen, ibland så tidigt som redan i januari fram till april. Hasselpollen förekommer inte i särskilt höga halter men lokalt kan halterna bli höga. Hassel finns framförallt i södra Sverige men kan också förekomma i örtrik granskog i Sveland och längs södra Norrlands kustland.

Alpollen

Alen tillhör samma familj som björken och i Sverige finns två arter av al, den ena, klibbalen är i huvudsak sydlig och den andra, gråalen är nordlig. Klibbalen förekommer ofta längs stränder medan gråalen förekommer i torrare terräng som barrblandskog. Liksom hassel blommar även alen tidigt. Vissa år redan från slutet av februari i södra Sverige till april uppe i norr. I mitten av maj brukar alblomningen vara avslutad över hela landet.

Hur stor mängd alpollen vi får varierar från år till år. Vissa år blommar alen rikligt och ger då ifrån sig höga halter av alpollen medan den andra år inte ger ifrån sig lika mycket. Då alen tillhör samma familj som björken kan en del björkpollen-allergiker få allergiska besvär av alpollen.

Källa: Naturhistoriska Riksmuseet

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.