Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Multiallergiker.

Jag har haft allergier sen jag var liten och tål inga frukter eller grönsaker, juice, läsk, saft (drycker med smak), pälsdjur, pollen, gräs, nötter, damm, vissa godissorter och kryddor. Jag har jättesvårt att undvika allt och går ofta omkring med eksem över armarna eftersom jag får i mig något jag inte tål varje dag. Min vårdcentral tar mig inte på allvar trots att jag har haft problem i 21 år och gjort allergitester. De har fortsatt ge mig sprutan mot pollen trots att de inte fick ge mig den eftersom inga andra läkemdel hjälper (dock inte den heller eftersom jag får ta både ögondroppar, näsdroppar, tabletter och inhalator samtidigt). Mot mina andra allergier får jag inga tabletter och kosttillskott och vitaminer får jag kolla efter själv trots att jag inte har en aning om vad jag behöver få i mig. Jag vill träffa en specialist men jag vet inte hur man kommer i kontakt med någon. Är det genom min vårdcentral jag ska gå, eller vad tycker du att jag ska ta mig till ? Är trött på att må så här.

Svar:

Det framgår av ditt brev att du har besvär av ett flertal födoämnen och även luftburna allergen sedan barnaåren. När pollenbesvären kommer så verkar den medicin du hittills fått ha ringa effekt. Jag förstår att du tagit upp frågan om den otillfredsställande effekten av medicinen med de läkare du haft på vårdcentralen, men att besvären hittills - trots omfattande behandling - inte gått att komma till rätta med. Du kan därför mycket väl framföra önskemål om bedömning av en allergispecialist för att få reda på om något ytterligare kan göras. Det framstår som angeläget eftersom din nuvarande situation inte alls verkar tillfredsställande.

Allergispecialister för vuxna är tyvärr ojämnt fördelade över landet, och finns framför allt vid mottagningar på sjukhus i större städer. I Stockholm och några andra städer finns även privata allergimottagningar. Det vanliga förfarandet är att läkaren vid vårdcentralen/ motsvarande skriver en remiss för konsultation hos allergispecialisten. När utredningen hos allergiläkaren är klar, vilket kan kräva ett eller flera besök, får den inremitterande läkaren ett skriftligt svar med utredningsresultat och behandlingsförslag. Patienten brukar sedan återgå till den inremitterande läkaren för såvitt inte sjukdomen är så komplicerad att den kräver fortsatt specialistkontroll.

Jag förstår att du är orolig för att din kost kanske inte blir fullvärdig på grund av din födoämnesöverkänslighet. Det vore kanske värdefullt för dig att få träffa en dietist som kan göra en bra bedömning av detta. När det gäller ditt eksem på armarna så är jag dock inte så säker på att det hänger samman med vad du äter. Ett sådant samband finns hos barn, men är inte så vanligt hos vuxna.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent, allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons