Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Jag har blivit allergisk och är nu orolig för vad jag kan äta.

Jag har aldrig tidigare i livet varit allergisk mot något (som jag vet) men efter en typisk allergisk reaktion med utslag, klåda i halsen o svullna ögonlock fick jag ta ett blodprov som visade att jag är allergisk mot pinjefrön samt mot någon/några av följande jordnöt, hasselnöt, mandel, paranöt, kokosnöt. Jag är en 45 årig normalviktig kvinna o jag blev riktigt orolig av beskedet o funderar nu både på hur ev reaktioner kan te sig om jag äter något jag inte tål o hur jag ska övervinna min nya rädsla o t ex våga ge mig iväg på utländska semesterresor då det ju är mycket svårare att vara säker på vad man får i sig. Hur ter sig normalt allergi utlöst i vuxen ålder? Hur noggrann måste jag vara med min kost? Ska jag kräva nya exakta tester av min husläkare? Kontakt med dietist?

Svar:

Det vanliga är att allergi debuterar tidigt i livet, men det är inte helt ovanligt att t.ex födoämnesallergi mot nötter kan komma i din ålder. Om jag uppfattar dig rätt så är det två frågor du önskar svar på: 1) är den hittills gjorda utredningen tillräcklig och 2) vilka symtom kan uppkomma i framtiden om du råkar äta något du är allergisk mot. Jag tycker att den utredning som din läkare gjorde är ett steg i rätt riktning men inte tillräcklig. Det framgår inte av din beskrivning om du innan du fick den allergiska reaktionen verkligen hade förtärt någon nöt eller någon mat som innehöll pinjekärnor (t.ex pesto). Provet visade visserligen att du hade allergiantikroppar, men sådana kan man ibland ha i låg halt utan att de ger symtom. Det krävs både att du ätit ett misstänkt födämne innan besvären kom och påvisande av allergiantikroppar mot det ämnet för att kunna säga att du har en säker födoämnesallergi. Så jag tycker att du bör kontakta din läkare igen och gå igenom vad du hade ätit innan den aktuella episoden och sätta det i relation till provsvaren. Med stöd av den genomgången borde det också vara möjligt att göra separata tester för de ämnen som kvarstår som misstänkta av de som förekom i grupptestet (jordnöt,hasselnöt osv). Det är inte tillfredsställande att behöva undvika alla de nötter du räknar upp utan att ett klart orsakssamband är belagt. Det skapar också en onödig osäkerhetskänsla om vad du över huvud törs äta. Därmed kommer vi också in på den andra frågan. Såväl pinjekärneallergi som jordnöt och (träd-)nötallergi kan ge allvarliga symtom med allmänpåverkan så tycker jag det är klart motiverat att komma längre i utredningen. Utredningen kan mycket väl göras på vårdcentral/motsvarande om läkaren är insatt i området. Om så inte skulle vara fallet, eller utredningen blir komplicerad, så är det en allergispecialist som kan hjälpa dig. Allergiläkaren brukar när så krävs samarbeta med dietist i utredningen.

Med vänlig hälsning Gunnar Bylin, överläkare, allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet pga pollenallergi?

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons