Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Tung andning, kan dert bero på katterna?

Har problem med andningen (tungt att andas och pipljud). Använder bricanylinhalator, ger nu ingen effekt. Viss hosta dock utan slem. Har haft två katter men tagit bort dessa pga. allergi. Andningsproblemen har uppstått under de senaste tre dagarna. Hade andningsproblem när vi hade katterna men dessa försvann vid behandling med loratadin. Man, 27år, ickerökare.

Svar:

Andningsproblem med pipande biljud och tung andning är typiska för astma.
Astma är extra misstänkt som orsak till dylika symptom, om allergi
föreligger. Det är dessutom vanligt, att kattallergi ger astmabesvär.

Tyvärr är det så att kattallergiämnen kan finnas kvar länge i ett hem, trots
att katten tagits bort – en åtgärd, som dock är nödvändig och utmärkt.
Halten kattallergen minskar då drastiskt, men alltså inte alltid till noll.
Luftrörsvidgande behandling med Bricanyl kan vara otillräckligt.

Det som kan behövas i ett andra steg är kortison för inandning (Pulmicort, Flutide eller Asmanex). Kortison läker inflammationen i luftvägarna, vilken är orsak till andningsproblemen och får därmed astmasymtomen att minska och ev. helt försvinna. Det är viktigt att medicinera regelbundet under en längre tid för att få astman att gå tillbaka. Med modern astmabehandling kan total
besvärsfrihet uppnås.

Det är viktigt att söka hjälp för att få rätt behandling!

Vänliga hälsningar Sonja Werner, överläkare, allergispecialist.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Annons