Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Tung andning, kan dert bero på katterna?

Har problem med andningen (tungt att andas och pipljud). Använder bricanylinhalator, ger nu ingen effekt. Viss hosta dock utan slem. Har haft två katter men tagit bort dessa pga. allergi. Andningsproblemen har uppstått under de senaste tre dagarna. Hade andningsproblem när vi hade katterna men dessa försvann vid behandling med loratadin. Man, 27år, ickerökare.

Svar:

Andningsproblem med pipande biljud och tung andning är typiska för astma.
Astma är extra misstänkt som orsak till dylika symptom, om allergi
föreligger. Det är dessutom vanligt, att kattallergi ger astmabesvär.

Tyvärr är det så att kattallergiämnen kan finnas kvar länge i ett hem, trots
att katten tagits bort – en åtgärd, som dock är nödvändig och utmärkt.
Halten kattallergen minskar då drastiskt, men alltså inte alltid till noll.
Luftrörsvidgande behandling med Bricanyl kan vara otillräckligt.

Det som kan behövas i ett andra steg är kortison för inandning (Pulmicort, Flutide eller Asmanex). Kortison läker inflammationen i luftvägarna, vilken är orsak till andningsproblemen och får därmed astmasymtomen att minska och ev. helt försvinna. Det är viktigt att medicinera regelbundet under en längre tid för att få astman att gå tillbaka. Med modern astmabehandling kan total
besvärsfrihet uppnås.

Det är viktigt att söka hjälp för att få rätt behandling!

Vänliga hälsningar Sonja Werner, överläkare, allergispecialist.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons