Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Slemsäcksinflammation vid hälbenet

Hälsmärta kan bero på en inflammation i slemsäcken som sitter vid hälbenet.  Den vanligaste orsaken till slemsäcksinflammation är upprepat tryck och friktion mot området.


Uppdaterad den: 2021-09-29

Annons

Vad är slemsäcksinflammation vid hälbenet?

Slemsäckar (bursor) är vätskefyllda små slemhinneklädda säckar som finns på olika ställen i kroppen i närheten av en led. De är till för att skydda leden och skyddar även senor mot friktion när de rör sig mot benet.

Vid hälbenet finns det två slemsäckar som kan bli inflammerade. På fackspråk kallas en inflammerad slemsäck för bursit. 

Bursit kan ses tillsammans med andra tillstånd på baksidan av hälen, som till exempel överbelastning av hälsenan eller benutväxt vid hälen (Haglunds häl). Även vissa ledsjukdomar kan ge inflammation i slemsäcken. 

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste tecknen på slemsäcksinflammation vid hälen är smärta, eventuellt rodnad och svullnad vid hälsenefästet. Tryck från vanliga skor kan orsaka betydande obehag. Smärtan lindras ofta när man går utan skor då trycket på hälområdet minskar.  

Orsak

Slemsäcksinflammation uppstår vanligtvis efter upprepat tryck eller friktion över hälområdet, till exempel på grund av trånga skor. Hälsmärtor drabbar oftast idrottare och äldre personer.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs i regel utifrån sjukdomshistorien och läkarens undersökning av häl och fot. Tryck mot slemsäcken framkallar smärta. Området kan vara svullet och läkaren kan känna att slemsäcken innehåller vätska. Ibland kan det även vara ömt på utsidan av hälsenan, och i vissa fall går det även att känna om det finns en benutväxt.

Det finns andra tillstånd som har en liknande klinisk bild som slemsäcksinflammation, till exempel överbelastning av hälsenan (akillestendinos).

Behandling av slemsäcksinflammation

Om tryck och friktion är orsaken till inflammation är det viktigt att avlasta området kring hälsenans fäste. Man kan använda bekväma skor eller skor med mjuk hälkappa. Träning i samråd med fysioterapeut kan också lindra besvären. 

Om bekväma skor eller fysioterapeutisk behandling inte hjälper efter fyra till sex månader kan man behöva bedömning hos en ortopedläkare. Ortopeden tar ställning till om en operation är nödvändig.

Prognos

Prognosen är bra och de flesta blir bättre efter att man har avlastat området runt hälsenans fäste.  


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.