Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bakteriell ledinflammation

Om bakterier tar sig in i en led kan de snabbt leda till förödelse i leden. Snabb behandling med antibiotika kan rädda leden.


Uppdaterad den: 2020-11-12

Annons

Vad är bakteriell ledinflammation?

Detta är ett tillstånd som beror på infektion med bakterier i en led. Tillståndet kallas på fackspråk septisk artrit. Det är i regel stora leder som till exempel höft-, knä-, fot eller axelleden som drabbas. 

Vanligast är tillståndet hos äldre personer, men det förekommer också hos barn (särskilt barn under 3 år). Vissa personer har en ökad risk för att utveckla bakteriell ledinflammation såsom personer med ledsjukdomar, exempelvis tidigare skador i en led, ledgikt, reumatisk sjukdom eller patienter som har opererat in ledproteser. Sjukdomar som medför försvagat immunsystem ger också högre risk. Exempel är patienter som använder mediciner som dämpar immunsystemet eller diabetes. Andra riskfaktorer är hudinfektioner, infektion med hiv eller gonnoré och tillstånd som ökar risken för att bakterier kommer in i blodet, som till exempel cancersjukdomar, allvarlig njursvikt och intravenöst missbruk. 

Annons
Annons

Symtom och tecken

En infektion med bakterier i en led kan ge olika symtom. Vanliga symtom är plötslig svullnad av en led, kraftig smärta i leden och feber. Febern förekommer dock hos långt ifrån alla. Det är vanligt att man känner sig sjuk. Andra symtom kan vara att man fryser, svettas och att leden är röd och varm. 

Det är absolut vanligast att en enda led blir påverkad. I enstaka fall drabbas flera leder samtidigt. 

Orsak

Det är vanligast att bakterier tar sig till leden genom blodet. Andra orsaker är att bakterier kommer in när man gör ett medicinskt ingrepp eller att bakterier sprider sig från närliggande strukturer till leden. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ska alltid övervägas vid fynd av en varm och svullen led som man har svårt att röra. Det är dock inte alltid lätt att ställa diagnosen eftersom andra tillstånd kan likna bakteriell ledinflammation. Ett tydligt exempel är gikt som också kan ge kraftig smärta och svullnad i en led på kort tid. 

Den viktigaste undersökningen är att undersöka vätskan som finns inne i leden för att bedöma om det finns bakterier inne i leden. Man kan också bedöma om det finns kristaller i ledvätskan, något som talar för gikt. Ledvätskan vid en bakteriell ledinflammation är ofta grumlig och lättflytande till skillnad från normal ledvätska som är klar och trögflytande. 

Blodprover och bilddiagnostik har begränsat värde. Vid misstanke om tillståndet hänvisas man i regel till ett akutsjukhus för akut omhändertagande. 

Behandling av bakteriell ledinflammation

Snabbt påbörjad antibiotikabehandling är mycket viktigt för att förhindra att leden skadas av infektionen. På sjukhuset sköljs leden regelbundet och ges antibiotika direkt i blodet. Ibland behövs andra kirurgiska ingrepp. När leden börjar bli bättre kan man gå över till antibiotikatabletter.

Man har sett att det är viktigt att i ett tidigt skede börja röra leden igen. En fysioterapeut kan hjälpa till med ett lämpligt behandlingsupplägg.

Prognos

Om tillståndet inte behandlas kommer leden att förstöras vilket kommer att leda till ledstelhet och långvariga smärtor. Risken är också stor att infektionen sprider sig till andra delar av kroppen med betydande dödlighet. Med tidigt insatt behandling är prognosen lyckligtvis mycket bättre. Många får dock en viss funktionsnedsättning i leden.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.