Fakta | Leder & muskler

Bakteriell ledinflammation


Uppdaterad den: 2013-02-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bakteriell ledinflammation?

Röntgenbild av knä – framifrån

Detta är ett tillstånd som beror på infektion med bakterier i en led eller i enstaka fall några få leder. Tillståndet kallas på fackspråket septisk artrit. Det är i regel stora leder, som till exempel höft-, knä- eller axelleden, som drabbas. Bakterierna kommer oftast från ett sår eller en pågående infektionssjukdom och bakterierna sprider sig till leden via blodet.

Vanligast är tillståndet hos vuxna män, men det förekommer också hos barn. Ofta har den drabbade leden en tidigare skada eller sjukdom. Man ser därför ökad frekvens hos patienter med ledsjukdomar, såsom ledgikt, reumatisk sjukdom eller patienter som har opererat in ledproteser. Sjukdomar som medför försvagat immunsystem, disponerar också för sådana inflammationer. Exempel är patienter som använder mediciner som dämpar immunsystemet, personer med diabetes och alkoholmissbrukare.

Vilka är symtomen på bakteriell ledinflammation?

Det hela startar med akut svullnad, värmeökning, rodnad och smärtor i leden. Ganska snabbt kommer svullnaden och smärtan att leda till att rörligheten i leden avtar. Som regel får man feber och nedsatt allmäntillstånd.

Annons
Annons

Diagnos

Detta är ett tillstånd som alltid bör misstänkas vid fynd av en varm och svullen led. Föreligger det dessutom en infektion på ett annat ställe i kroppen, blir misstanken ännu starkare. Leden kan eventuellt ha opererats tidigare. Närliggande lymfkörtlar kan vara svullna, till exempel i ljumsken, om en infektion har drabbat knä- eller höftleden. Detta skiljer sjukdomen från till exempel giktartrit.

För att med säkerhet kunna ställa diagnosen tas blodprov. Sänkan, CRP och antalet vita blodkroppar i blodet kommer att vara förhöjt. Lite ledvätska sugs ut ur leden, så att bakterier eventuellt kan påvisas. Om läkaren misstänker bakteriell ledinflammation, blir du akut inlagd på sjukhus.

Behandling

Snabbt påbörjad antibiotikabehandling är helt avgörande för en god prognos. Behandlingen bör starta inom 24 till 48 timmar efter sjukdomsdebuten. Ju tidigare, desto bättre. På sjukhuset kommer leden att bli tappad på vätska, samtidigt som man ger antibiotika direkt i blodet. I några fall kan det vara nödvändigt att göra dagliga sköljningar av leden genom att tappa ur infekterad ledvätska och skölja leden med steril vätska. Några gånger kan det bli aktuellt att operera och avlägsna delar av ledhinnan.

Annons
Annons

I början skall leden hållas mest möjligt i vila, men efter några dagar startar rörelseträning för att undvika att leden stelnar till. Den behandlingen leds av en fysioterapeut.

Prognos

Om tillståndet inte blir behandlat, kommer leden att brytas ned och förstöras med fullständig ledstelhet som följd. Påbörjas behandlingen inom de första ett till två dygnen, är prognosen god. Vid senare start får nästan alla patienter bestående funktionsnedsättning i leden. Oavsett när behandlingen startade, kommer alla som har haft en sådan infektion att löpa en viss risk att få nedsatt rörlighet i leden. Det är därför viktigt med regelbunden träning för att bevara rörligheten efter en ledinflammation.


Annons
Annons
Annons