Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Skada på supraspinatussenan


Uppdaterad den: 2018-12-10

Annons

Vad är senskada på supraspinatus?

En muskel består av muskulatur och sena. Senan är den smala delen av muskeln och den fäster till benet. En irritation/inflammation i supraspinatusmuskeln är den vanligaste senskadan i axeln. Supraspinatusmuskeln hjälper till med att lyfta armen ut från sidan av kroppen. En skada på senan kan uppstå efter ensidigt och upprepat arbete. Arbete i ogynnsamma ställningar, till exempel med armarna över axelhöjd, kan också bidra till skada.

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom är smärtor över axelområdet, framför allt på utsidan. Det gör ofta ont att lyfta tunga saker. Ibland kan det göra ont att ligga på axeln, särskilt om smärtorna har uppkommit på kort tid. Ibland har senan gått av (till följd av en olycka till exempel) och man märker då att kraften i axeln är nedsatt. 

Diagnos

Diagnos ställs genom att testa axelns inre muskler genom en noggrann kroppsundersökning. Det är ibland möjligt att påvisa skador genom att göra en ultraljudsundersökning eller magnetkameraundersökning, men i vanliga fall behövs detta inte. 

Annons
Annons

Behandling

Om senan har gått av i samband med en olycka kan akut behandling behövas och ofta behöver en ortoped (specialistläkare på rörelseorganens sjukdomar) kopplas in. 

Om man inte misstänker en ruptur (eller att muskeln har gått sönder), rekommenderas en slags styrketräning. Träningen ger ökad belastning under en kort period på senfästet till den skadade muskeln. Belastningen bidrar till att öka produktionen av ny, frisk bindväv till senan. Syftet är att öka belastningen på senan under träning, så att kroppen reagerar med att förbättra senstrukturen efter träningen.

Det är också bra att töja muskeln, eftersom många med kronisk senproblematik ofta har nedsatt rörlighet i muskeln.

Vad bör du veta om träningen?

Det är bra att komma i kontakt med en fysioterapeut (eller kiropraktor) för att bli säker på att man utför övningarna på rätt sätt. Det kan kännas obehagligt och göra ont i början, och lite smärta är inte farligt men det är viktigt att anpassa belastningen. Börja gärna med låg belastning och öka gradvis när smärtan så tillåter.

För att utföra den här typen av träning vid axelproblem är det viktigt att tänka på att belastningen främst ska ligga på rörelsen ned mot utgångsställningen. Det vill säga att du ska använda muskeln för att bromsa eller hålla igen rörelsen på den skadade sidan.

För att uppnå optimal effekt av träningen är det viktigt att följa träningsplanen under en längre tid.

Hur bör träningen läggas upp över tid?

Du måste utgå från din egen nivå. Smärtan bestämmer graden av belastning. Du måste tåla lite smärta. Upplevs smärtan som intensiv eller skarp bör belastningen minskas. Belastningen ökas i takt med att smärtan minskar efter träningen.

Här beskrivs tre övningar som du kan utföra hemma. De benämns efter stigande svårighetsgrad. Börja med övning 1 om du är nybörjare och kör en omgång. Känns övningen lätt eller enkel kan du gå vidare till nästa övning.

 • Övning 1: Supraspinatusövning utan motstånd (bara tyngdkraften).
 • Övning 2: Supraspinatusövning med lätt motstånd.
 • Övning 3: Supraspinatusövning med anpassat motstånd.

Om du ska kunna öka belastningen ytterligare kan det vara nödvändigt att använda träningsutrustning. De övningarna liknar mer konventionell träning.

Exempel på vanliga träningsövningar som du kan utföra på ett gym och som involverar supraspinatus:

 • Sidlyft med hantel.
 • Stående rodd i apparat.

Träningsprogram

Helst bör du träna tre pass per vecka. Även om du gör det färre gånger får du sannolikt också effekt.

Du bör vila en dag mellan passen. Du kan till exempel träna måndag, onsdag och fredag.

Under varje träningspass ska du göra två övningar. Den första övningen är en tänjningsövning för att öka muskelns flexibilitet (som ofta är nedsatt på grund av skada). Den andra övningen är en styrkeövning som är inriktad mot att förbättra strukturen i den skadade senan.

Ett exempel på en träningsplan med progression finns här nedan.

Träningsplan

Vecka 1–2:

 • Töjning av supraspinatus, 2 x 30 sekunder.
 • Supraspinatusövning utan motstånd. Gör tre omgångar med tio repetitioner.
 • Avsluta med tänjning av supraspinatus, 1 x 30 sekunder.

Vecka 3–4:

 • Tänjning av supraspinatus, 2 x 30 sekunder.
 • Supraspinatusövning med lätt motstånd. Gör tre omgångar med tio repetitioner.
 • Avsluta med tänjning av supraspinatus, 1 x 30 sekunder.

Vecka 5–6:

 • Tänjning av supraspinatus, 2 x 30 sekunder.
 • Suprasinatusövning med anpassat motstånd. Gör tre omgångar med tio repetitioner.
 • Avsluta med tänjning av supraspinatus, 1 x 30 sekunder.

Vecka 7–12:

 • I hemträning fortsätt med program från vecka 5–6.
 • Alternativt träna med övningar på gymmet och använd samma princip som tidigare med lugna rörelser tillbaka till utgångsläget:
  • Sidlyft med hantel
  • Stående rodd i apparat

Ökningen av belastningen vid övningarna kommer att variera något från person till person beroende på skadans omfattning. Smärtnivån styr ökningen av belastningen. Du kan gå långsammare eller snabbare fram än det som beskrivs ovan, beroende på hur du reagerar på träningen.

Hur länge ska jag hålla på?

Bland dem som uppnår en positiv effekt av den här träningen tar det normalt sex till tolv veckor innan de blir återställda.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons