Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sensmärta i den raka lårmuskeln

Sensmärta i den raka lårmuskeln är vanligt bland fotbollsspelare. Muskelfästet till höftbenet är överbelastat eller så har muskelfibrer eller ett stycke ur ett skelettben slitits loss.


Uppdaterad den: 2013-02-26

Annons

Vad är sensmärta i rectus femoris-muskeln?

Detta är en överbelastning i ursprunget för den raka lårmuskeln, musculus rectus femoris, som är en av de fyra muskler som tillsammans utgör den stora lårmuskeln, musculus quadriceps. Muskelursprunget sitter framtill/nedåt på höftbenet, strax ovanför höftleden. Den här typen av överbelastning av senan ger smärta i ljumsken.

Sensmärta i den raka lårmuskeln

Sensmärta i den raka lårmuskeln är en vanligt förekommande idrottsskada, särskilt inom fotboll, ishockey och sprintidrotter. Studier har visat att ljumskskador utgör 2–5 % av alla idrottsskador och 5–7 % av alla skador bland fotbollsspelare.

Annons
Annons

Orsak

Den raka lårmuskeln bidrar vid böjning i höftleden och utsträckning av knäleden. Muskeln beskrivs också som en "sparkmuskel", det vill säga att muskeln bär huvudansvaret för styrkan vid till exempel en spark mot en boll.

Tillståndet kan uppstå till följd av överbelastning efter exempelvis intensiv skotträning inom fotboll eller hos kortdistanslöpare som genomför långa startträningspass. Det händer även att sen-/muskelfibrer brister, vilket kallas partiell ruptur. För tidig återgång till idrottsaktiviteter efter en partiell ruptur är en annan orsak till sensmärta.

Symtom och tecken

En person med en sådan här muskelskada kan oftast redogöra för orsaken till skadan, vanligtvis har vederbörande överbelastat musklerna i ljumsken under en längre tid. Upprepad belastning av ljumsken leder till tilltagande smärtor vid böjning av höftleden. Smärtor och besvär med att böja på höften som uppstår akut tyder på en bristning i sen-/muskelfibrerna eller att muskelursprunget på höftkammen har slitit loss ett mindre benstycke (avulsionsbrott).

Vederbörande klagar över smärtor i mitten av ljumsken vid belastning och särskilt vid försök till snabba spurter eller sparkar.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med utgångspunkt i den typiska sjukdomsbilden. Vid läkarundersökningen är det viktigt att utesluta ljumskbråck. I det typiska fallet utlöses smärtan av att den skadade försöker böja på höftleden medan undersökaren håller emot i låret (isometriskt flexionstest). Om undersökaren trycker eller klämmer på fästet ovanför höftleden upplever den skadade smärta.

I normalfallet är det inte nödvändigt med bildundersökning, men röntgen kan eventuellt visa avslitningsplatsen eller förkalkningar. I undantagsfall kan datortomografi eller magnetkamera ge ännu bättre dokumentation av skadan.

Behandling

Målet med behandlingen är symtomlindring, läkning av skadan samt att förhindra återfall. Om skadan har uppstått akut är det viktigt att upphöra med idrottsaktiviteten omedelbart och kyla ned muskelfästet. Ett par dagar i fullständig vila krävs och ibland ges inflammationsdämpande läkemedel (NSAID-preparat) under den första tiden för att dämpa besvären.

Alla aktiviteter som framkallar smärta ska undvikas. Gradvis kan patienten börja med styrke- och rörlighetsträning. Denna träning leds med fördel av en fysioterapeut. Kirurgisk behandling är aktuellt i mycket sällsynta fall.

När skadan är helt utläkt och patienten kan utföra sina idrottsaktiviteter utan obehag är vederbörande redo för idrott på tävlingsnivå igen.

För att undvika återfall och nya inflammationer/skador i den raka lårmuskeln är det viktigt med ordentlig uppvärmning och stretchning före och efter idrottsaktiviteter.

Prognos

Prognosen är god vid korrekt behandling och om patienten väntar med idrott på tävlingsnivå tills dess att skadan är helt återställd.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.