Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Medfödda felställningar i fötterna


Uppdaterad den: 2012-10-16

Annons

Barn kan ha medfödda felställningar i fotleden och i foten. Vissa av dessa tillstånd bör behandlas för att undvika problem senare i livet. Här följer en kort översikt över de vanligaste felställningarna och missbildningarna.

Foten

Består av fotled och fotblad. Fotbladet delas ofta in i tre delar: bakfot, mittfot och framfot.

Annons
Annons

När ska du söka läkarhjälp?

Felställningar upptäcks oftast vid undersökningen av det nyfödda barnet på BB eller vid uppföljande kontroller på BVC. Om du misstänker att ditt barn lider av ett tillstånd som behöver behandling ska du i första hand diskutera detta med din sjuksköterska och läkare på BVC. Det är inte alltid så lätt att bedöma om ett tillstånd behöver behandlas eller inte. Annan vårdpersonal som kan vara aktuell för konsultation är ortopeder och fysioterapeuter.

Olika tillstånd

Infothet – metatarsus adductus/varus

Infothet är inte ovanligt. Ytterkanten på fotbladet ser ut som ett C. Om felställningen kan rätas ut utan att använda särskilt mycket kraft rör det sig vanligtvis om ett tillstånd som korrigeras av sig själv (metatarsus adductus). Om det behövs mer kraft eller om det tar lång tid för foten att rätas ut, kan det röra sig om ett tillstånd som kräver gipsbehandling (metatarsus varus).

Klumpfot – pes/talipes equinovarus

Drabbar 1/1 000. Framfoten är vriden kraftigt nedåt och inåt. Upptäcks ofta med ultraljud under fostertiden, i annat fall direkt efter födelsen. Hälen är ofta liten och inåtvriden och rörligheten i fotblad och fotled är nedsatt. Måste behandlas snarast efter förlossningen med gipsning. Som regel följs gipsbehandlingen av en liten operation (hälseneförlängning) och sedermera skenbehandling.

Fotbladet böjt uppåt – pes calcaneovalgus

Ett ganska vanligt tillstånd där fotryggen ligger "vikt" upp mot underbenet. Tillståndet korrigeras som regel spontant på några månader. Ofta brukar föräldrarna instrueras att tänja foten för att normaliseringen ska gå snabbare.

Vertikal talus

Ovanlig medfödd missbildning. En del av fotbladet böjs uppåt och är svår att räta ut. Foten får en konvex "gung-form". Tillståndet är sällsynt och måste korrigeras med seriegipsning och sedermera operation.

För många tår – polydaktyli (samma uttryck används också om för många fingrar)

Poly betyder många, medan daktyl kommer från det grekiska ordet daktylos som betyder finger. Extra fingrar och tår kan vara med eller utan skelettben. Tillståndet brukar behandlas kirurgiskt varvid extratån/tårna tas bort. Operationen görs vanligen när barnet är sex till nio månader gammalt.

Syndaktyli

Olika grader av sammanväxning av tår (eller fingrar). Tårna kan vara sammanbundna med lite hud som ser ut som simhud eller kan vara mer fullständigt sammanvuxna. Tillståndet kan vara ärftligt, orsakar inte besvär och brukar inte behandlas. Att försöka separera tårna kirurgiskt leder ofta till komplikationer i form av smärta, stelhet och läkningsproblem.

Överlappande tår

Brukar vara ärftligt. Det vanligaste är att en av småtårna (fjärde eller femte) är krökt som en liten ostbåge och lägger sig under intilliggande tå. Kan korrigeras spontant eller genom tejpning till intilliggande tå. Om tillståndet ger mycket obehag kan felet korrigeras via en liten operation där böjsenan på undersidan av tån delas.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons