Fakta | Leder & muskler

Kapsulit i skulderled (frusen skuldra)

Kapsulit i skulderled (frusen skuldra) är ett smärttillstånd som leder till inskränkt rörlighet i axelleden.

Uppdaterad den: 2015-12-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är kapsulit i skulderled?

Kapsulit i skulderled innebär att ledkapseln som omger skulderleden inflammeras och skrumpnar. Insidan av ledkapseln är klädd av en ledhinna som efterhand klistrar sig fast vid ledhuvudet, och detta resulterar i långvariga smärtor och väsentligt nedsatt rörlighet i skulderleden.

Frusen skuldra är ett mycket invalidiserande tillstånd, som vanligtvis håller i sig ett till tre år. Det har emellertid visat sig att vissa kan ha symtom i upp till tio år. Förekomsten av frusen skuldra är lite över 2 %, och drabbar främst personer i åldern 40–70 år. Det är lika många män som kvinnor som får kapsulit i skulderled.

Animation av kapsulit i skulderled

Symtom

Tillståndet utvecklar sig sakta och smygande med smärtor och stelhet i skulderleden. Många har starka smärtor i vila och under natten och de kan inte ligga på den onda axeln. Smärtorna är lokaliserade till skulderleden och utsidan av överarmen, med strålning till underarmen i uttalade fall. Tillståndet leder också till starkt nedsatt rörlighet i skulderleden. Det kan vara problem med påklädning och med att lyfta armen över axelhöjd.

Annons
Annons

Orsak

Hos de flesta är orsaken okänd, det vill säga att besvären uppstår utan föregående skada eller särskilda påfrestningar (primär kapsulit).

Kapsulit i skulderled kan också uppträda efter en skada, ofta efter ett fall mot axeln (sekundär kapsulit). Besvären kan också uppträda på grund av långvarig brist på aktivitet i skulderled, till exempel vid stroke med förlamning, efter fraktur eller vid ledgikt.

Diagnos

Läkaren kommer att utföra en grundlig undersökning av skulderleden. Typiska fynd som görs vid undersökningen är att rörligheten är nedsatt i alla riktningar. Symtomen som kommer smygande utan någon särskild utlösande orsak är också karaktäristiskt för tillståndet. Laboratorieprover har som regel litet värde, men det kan bli aktuellt att utföra en röntgenundersökning av skulderleden.

Annons
Annons

Behandling

Avsikten med behandlingen är att lindra smärtan, och att förhindra att tillståndet blir kroniskt. Det är viktigt att man själv ser till att hålla armen i rörelse inom det smärtfria området.

Det kan bli aktuellt med kortisoninsprutning i skulderleden. Kortison är ett hormon som dämpar inflammation och ger smärtlindring. Upprepade insprutningar i skulderleden kan minska smärtorna och förbättra livskvaliteten väsentligt. Behandlingen stoppas när smärtorna är under kontroll, och detta sker normalt efter fyra till sex insprutningar.

Andra läkemedel som används är inflammationsdämpande tabletter, NSAID-preparat, under korta perioder om sprutorna inte har önskad effekt. Man använder också vanliga receptfria smärtstillande läkemedel.

Fysioterapi används i liten omfattning vid kapsulit i skulderleden. I många fall kan alltför intensiv fysioterapi förvärra tillståndet.

Ett nytt alternativ är artroskopisk kapsellösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som utförs via ett endoskop som förs in i leden. Ett endoskop är ett böjligt rör med ljuskälla som läkaren kan se igenom. Kirurgisk utrustning kan föras in genom endoskopet så att man kan utföra ett operativt ingrepp. Under ingreppet frigörs leden och rörligheten i skulderleden förbättras väsentligt efter ingreppet. Ingreppet utförs under narkos och kan genomföras som dagkirurgi. Studier visar att denna metod förkortar sjukdomsförloppet. Det är inte alla sjukhus som erbjuder detta ingrepp.

Prognos

Smärtorna håller vanligtvis i sig tre till åtta månader. Därefter avtar smärtan, men stelheten är uttalad i fyra till sex månader. De sista en till tre månaderna präglas av uttalad stelhet, men inga smärtor. Totalt varar tillståndet alltså mellan 8–18 månader, men i vissa fall betydligt längre.

Behandling med kortisonsprutor lindrar smärtorna väsentligt, men tycks inte förkorta sjukdomsperioden. Artroskopisk kapsellösning tycks emellertid förkorta sjukdomsförloppet.


Annons
Annons
Annons