Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fria benfragment i armbågen

I armbågsleden och andra leder i kroppen kan det uppstå inflammation och skador på ledbrosken och underliggande ben. Ett tillstånd som kallas osteokondrit. Detta kan medföra att en benbit lossnar och blir liggande fritt rörlig i leden, något som kan ge smärtor och låsningar.


Publicerad den: 2013-01-29

Annons

Vad är fria benfragment i armbågsleden?

Skada eller sönderfall av ledbrosk och underliggande ben kallas på fackspråk för osteokondrit. Det kan resultera i att en liten bit av benvävnaden eller brosket lossnar. Tillståndet kallas då för osteochondritis dissecans. Detta fria benstycke eller benfragment kan komma i kläm mellan ledytorna i armbågsleden och orsaka både smärtor och låsningar. En låsning betyder att leden inte kan sträckas ut helt eller böjas maximalt. Osteokondrit förekommer oftast i knäleden, men kan även uppstå i andra leder som höftleden, ankelleden, leder i foten, och som beskrivs här, i armbågsleden.

I den tidiga fasen utlöses smärta i leden vid belastning eller när leden böjs eller sträcks helt. Efter en tid kan låsningar uppstå i den aktuella leden. När armbågen är drabbad är vanliga symtom armbågssmärtor, låsningsfenomen, svullnad och en känsla av att armbågen sviktar.

I Sverige är osteokondrit i armbågen ovanligt, det förekommer enstaka fall varje år. Patienten är ofta i 15–40-årsåldern.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken är okänd. Det är möjligt att sjukdomen orsakas av en kombination av en skada och övergående nedsatt blodtillförsel till leden. Låsningarna orsakas av lösa benbitar i leden som hindrar rörligheten, på samma sätt som om en sak kommer emellan när man ska stänga dörren.

Skada på broskytorna i leden och ärftliga egenskaper kan vara riskfaktorer.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Information om smärta och låsningar i leden ger läkaren misstanke om tillståndet. Vid undersökning av leden kan läkaren finna svullnad, låsningar och smärtor vid tryck på leden. Inga laboratorieprover är till hjälp för att ställa diagnosen. Röntgen av leden kan visa det lösa fragmentet, men röntgenundersökningen kan också länge vara negativ, det vill säga att den inte visar att något är fel. Datortomografiundersökning, och särskilt undersökning med magnetkamera, är bättre lämpade bildundersökningar för att påvisa osteokondrit, och eventuella fynd av lösa benfragment.

Vid stark misstanke om tillståndet utförs artroskopi. Genom ett snitt i huden för man in ett artroskop (titthåls-kamera) i leden. Med hjälp av kameran kan man därmed se och med andra smala instrument (tänger och liknande) ta bort lösa fragment.

Annons
Annons

Behandling

Avsikten med behandlingen är att lindra smärtan. Vila och avlastning är huvudbehandlingen så länge det lösa fragmentet fortfarande sitter på plats i ledbrosket. Smärtstillande tabletter kan eventuellt användas. Avlastning i gips kan bli aktuellt. Vid kirurgi blir det fria fragmentet i leden antingen satt på plats (om det är stort), eller avlägsnat (om det är litet). Som nämns ovan kan ingreppet i de flesta fall göras med ett artroskop.

Prognos

Besvären försvinner oftast efter avlastning eller operation. Broskförändringar i leden (artros) kan uppstå efter en tid, men inte som regel.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.