Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Armbåge ur led

Vid ett fall på en utsträckt arm kan armbågen gå ur led. Ofta sker det i samband med olika idrottsaktiviteter. De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen.


Uppdaterad den: 2023-12-22

Annons

Vad är en armbåge ur led?

Armbågens anatomi

 

Övre delen av strålbenet (radius) utgör tillsammans med armbågsbenet (ulna) och överarmsbenet (humerus) armbågsleden. Leden hålls samman av en ledkapsel som består av ledband, muskler och senor. Nära leden finns viktiga nerver och kärl. 

Armbågen kan gå ur led hos både barn och vuxna, men ses vanligen hos yngre män. Ofta skadas omkringliggande mjukdelar (ledband, kapsel och muskel) samtidigt som armbågen går ur led. Många gånger finns det också en fraktur i armbågen. 

Annons
Annons

Symtom

Det är vanligt att man får en svullnad eller smärta när man skadar armbågsleden. Armen kan se kortare ut och det kan vara svårt att röra den. Armbågsbenet är ofta förskjutet bakåt och kan se ut som om det sitter bakom armbågsleden. 

Orsak

Den vanligaste orsaken till att armbågen går ur led är ett fall på utsträckt arm, då man i skadeögonblicket försöker ta emot sig, ofta i samband med idrottsaktivitet. Även trafikolyckor kan orsaka skada på armbågen. 

Annons
Annons

Diagnos

För att ställa diagnosen undersöks hela armen och handleden. Ibland kan man behöva vänta med att undersöka rörligheten i armen på grund av smärtor. Även nerver och kärl undersöks för att utesluta skada på dessa strukturer. Röntgenbilder av armen tas från olika håll.

Frakturer i armbågen kan ge liknande symtom som när armbågen går ur led. 

Behandling av armbåge ur led

Behandlingen beror på om det finns en samtidig fraktur eller om det enbart är leden som gått ur led. För att få leden på plats när det inte finns en samtidig fraktur, dras underarmen så att armbågsleden kommer tillbaka på sin rätta plats. Detta sker efter att man fått lokalbedövning. Ibland behövs en operation för att manipulera tillbaka leden. Om det även finns en fraktur behövs en operation för att fixera frakturdelarna och sätta leden på plats. 

Efter att leden kommit på plats sätts en gipsskena som sträcker sig från armhålan till handleden. Gipsskenan ska sitta i en vecka och därefter görs en ny röntgenkontroll. Det görs även en ny kontroll där man undersöker stabiliteten i leden. Stabilitet i leden är viktig för att leden inte ska gå ur led igen. Om leden inte är helt stabil kan  behandling behövas längre tid med gips eller med en ortos i två till tre veckor. 

Rörlighetsträning/fysioterapi påbörjas när armbågen bedöms vara stabil. Smärtstillande läkemedel kan tas vid behov. 

Prognos

Prognosen är god i de flesta fall. Man kan förvänta att det tar fyra till sex månader för skadan att läka och få rörligheten tillbaka. Vissa kan få kvarvarande besvär med stelhet och nedsatt rörlighet i leden. En annan komplikation som kan uppstå är skada på de nerver som löper nära leden. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.