Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fri benkropp i knäleden


Publicerad den: 2013-03-27

Annons

Vad är fri benkropp i knäleden?

Skada på eller nedbrytning av ledbrosk och underliggande ben, kan resultera i att en liten bit av benvävnaden eller brosket lossnar. Denna lösa benbit kan komma i kläm mellan de två ledytorna och förorsaka både smärtor och låsningar. Den vanligaste lokalisationen är i knäleden, men det kan också inträffa i andra leder såsom höftleder, ankelleder, armbågsleder och leder i foten.

I den tidiga fasen utlöses smärtor i leden vid belastning eller när leden böjs eller sträcks helt ut. Efter en tid kan låsningar uppstå i den aktuella leden. När knäet har drabbats, är knäsmärtor, låsningsfenomen, svullnad och en känsla av att knäet sviktar vanliga symtom. Vid sjukdom i höftleden är huvudsymtomet skarpa, svidande ljumsksmärtor som varar en kort tid samt kommer och går. I ankeln kan det uppstå starka smärtor och låsningar.

Patienten är ofta i 15–40 årsåldern.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken är okänd. Det är möjligt att åkomman beror på en kombination av en skada och övergående nedsatt blodtillförsel till leden. Låsningarna beror på fria kroppar i leden som hindrar rörligheten.

Skada på broskytorna i leden och ärftliga egenskaper kan utgöra riskfaktorer.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Upplysningar om smärtor och låsningar i leden ger läkaren misstanke om tillståndet. Vid undersökning av leden kan läkaren hitta svullnad, låsningar och smärtor vid tryck på leden. Inga laboratorieprov har något värde för att ställa diagnosen. Röntgen av leden kan visa det lösa fragmentet, men röntgenundersökningen kan under lång tid även vara negativ, det vill säga att den inte visar på något som är fel. Datortomografi och speciellt magnetkameraundersökning är bättre bildundersökningar för att påvisa osteokondrit, eventuellt fynd av en fri benkropp.

Vid stark misstanke om tillståndet utförs artroskopi.Genom ett snitt i huden förs ett artroskop (kikartub) in i leden. Via atroskopet kan ortopeden därmed både se och avlägsna lösa benkroppar.

Annons
Annons

Behandling

Avsikten med behandlingen är att lindra smärtorna. Vila och avlastning är huvudbehandlingen så länge den lösa benkroppen fortfarande sitter kvar i ledbrosket. Smärtstillande tabletter kan eventuellt användas. Avlastning med gips kan bli aktuellt. Vid kirurgi blir den fria benbiten i leden antingen återbördad och fäst till sin plats (om den är stor), eller borttagen (om den är liten). Som nämnts ovan, kan ingreppet i de flesta fall utföras under lokalbedövning med ett artroskop.

Prognos

Besvären kommer oftast att försvinna efter avlastning eller operation. Slitagegikt i leden kan i vissa fall uppstå efter en tid.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.