Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Frakturer i mellanhandsbenen

Frakturer i mellanhanden kan ske i samband med fall på handen eller efter slagsmål.  I de flesta fall räcker det med gipsbehandling utan operation.


Uppdaterad den: 2022-04-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en fraktur i mellanhandsbenen?

Handskelett. Metakarpalben V (fem) ses som markerad nummer 4

Mellanhandsbenen som på fackspråk kallas för metakarpalbenen förbinder handloven med var och ett av de fem fingrarna. De numreras från tumsidan till lillfingersidan, oftast i romerska siffror från ett till fem. Mellanhandsbenen bildar längst ut leder (metakarpofalangealleden) med de innersta fingerbenen och i den andra änden bildar de led (karpometakarpalleden) med handlovsbenen (karpalbenen). 

Ett metakarpalben består av två ledhuvuden och ett långt skaft. Det finns olika typer av frakturer som kan skada metakarpalbenen. En fraktur kan vara belägen i leden (intraartikulär fraktur) och/eller utanför leden (extraartikulär).

Den vanligaste frakturtypen i metakarpalbenen är en så kallad subkapitulär fraktur som kan ses vid benets övre ledhuvud på lillfingret. Denna fraktur uppstår oftast i samband med ett knytnävsslag och kallas även för "Boxer´s fracture". 

Annons
Annons

Symtom

Vanliga symtom på att skelettet i handen kan ha skadats är: svullnad, smärta, blåmärke och/eller felställning av benen. Man kan ha svårt att knyta näven och fingrarna kan ibland korsa varandra. Detta är ett tecken på att det har uppstått en rotationsfelställning av metakarpalbenen.

Orsak

Frakturer på metakarpalbenen är vanligt förekommande och ses ofta i samband med slagsmål eller efter ett fall. Det är vanligare med metakarpalbensfrakturer bland män än kvinnor.

Annons
Annons

Diagnos

Läkaren undersöker handen noggrant genom att kontrollera bland annat rörlighet, känsel och om senorna i handen fungerar normalt. En röntgenundersökning bekräftar diagnosen.

Om det finns misstanke om komplicerade skelettskador kan läkaren behöva komplettera undersökningen med en datortomografi för att bättre kunna bedöma omfattningen av skadorna.

Skelettskada på mellanhanden (metakarpalbensfraktur) kan ibland vara svåra att särskilja från frakturer i fingrar. En röntgenundersökning bekräftar vilken del av handen som är skadad. Fraktur eller en stukning i handleden är andra tillstånd som kan ge liknande besvär som fraktur i metakarpalbenen. 

Se frakturer i första metakarpalbenet och femte metakarpalbenet.

Behandling av fraktur i mellanhandsbenen

Målet med behandlingen är att få frakturen att ligga i ett bra läge, hålla det i stillhet och att förhindra sena komplikationer. Behandlingen kan se olika ut beroende på vilken del av benen som är skadat och om leden är involverad. Ibland kan läkaren behöva manipulera skelettdelarna på plats efter att lokalbedövning har getts. 

Behandlingen består i de flesta fall av gipsning. Vid vissa skador kan operation bli nödvändig för att sammanföra skelettdelarna och fixera dem så att läkning kan ske i korrekt position. Efter operationen gipsas handen och underarmen under läkningen. 

I de flesta fall räcker det med tre veckors behandling med gips vartefter rörelseträning kan påbörjas. Man bör avvakta minst sex veckor med tung belastning av handen. 

Kontrollröntgen av frakturen kan behövas göras efter cirka sju dagar. Det är frakturtypen och behandlingen som avgör vilka skelettskador som behöver kontrolleras med en ny röntgen. 

Om man har mycket smärta kan smärtstillande medicin vara lämpligt. Paracetamol (alvedon) finns att köpa receptfritt. Om starkare smärtstillande behövs utfärdar den behandlande läkaren recept på dessa.

Prognos

Prognosen är god i de flesta fall. Det är viktigt att en eventuell rotationsfelställning korrigeras för att minska risk för komplikationer som nedsatt funktion och kraft i handen. 

Även om det inte finns en felställning kan det uppstå komplikationer i form av stelhet, smärta och nedsatt rörlighet. Det är därför viktigt att följa rörelseprogrammet med övningar för att bäst möjligt förhindra att komplikationer uppstår.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons