Fakta | Leder & muskler

Frakturer i mellanhandsbenen


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Metakarpalben

Röntgenbild av handen som visar mellanhandsbenen (4)

Mellanhandsbenen, metakarpalbenen, förbinder handloven med vart och ett av de fem fingrarna. De numreras från tumsidan till lillfingersidan – från ett till fem. Mellanhandsbenen bildar längs ut leder (metakarpofalangealleden) med de innersta fingerbenen och i den andra änden bildar de led (karpometakarpalleden) med handlovsbenen (karpalbenen). Ett mellanhandsben består av två ledhuvuder och ett långt skaft.

Frakturer uppstår antingen i skaftet på mellanhandsbenet och/eller i ledhuvudet. Två typer av frakturer har fått speciell uppmärksamhet:

  • Fraktur genom ledytan i basen på första mellanhandsbenet där skaftdelen på det brutna benet dras ur läge för att en muskel fäster i detta ben, kallas för Bennetfraktur.
  • Fraktur i lillfingrets mellanhandsben genom ledytan mot karpometakarpalleden kallas för omvänd Bennetfraktur.

Frakturer på skaften i mellanhandsbenen förekommer ofta, särskilt i femte mellanhandsbenet. Se frakturer i första mellanhandsbenet och femte mellanhandsbenet.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Skademekanismer

Frakturer i mellanhandsbenen uppstår ofta som följd av direkta slag vinkelrätt mot benets längsriktning. Som vid slag med knuten hand vid slagsmål, slag mot en vägg eller fall mot knuten näve. Kraftiga vridningar kan också ge frakturer i mellanhandsbenen.

Diagnos

Efter föregående skada blir handen eller fingret svullet och smärtsamt. Benet kan ha hamnat snett och diagnosen är då uppenbar. En Bennetfraktur orsakas ofta av ett slag där tummen tvingas bakåt längs sin längsaxel eller att den böjs kraftigt bakåt (abduktion). På samma sätt uppstår en omvänd Bennetfraktur ofta efter ett slag där lillfingret tvingas bakåt längs sin längsaxel eller böjs kraftigt bakåt.

Vid undersökningen är fingret svullet och tryck mot benet gör ont. Det gör även ont vid rörelse i angränsande led. I vissa fall föreligger rotationsfelställning – när man knyter handen korsar fingrarna över varandra. Vid frakturer på mellanhandsben föreligger ofta nedsatt rörlighet i den angränsande metakarpofalangealleden.

Annons
Annons

Vid Bennetfraktur är det svullet och ömt över det första mellanhandsbenet nära handloven. Av och till syns en tydlig felställning. Vid omvänd Bennetfraktur är det svullet och ömt över det femte mellanhandsbenet på handlovssidan.

Röntgen bekräftar diagnosen. Bilder tas alltid i två plan, framifrån och från sidan. Vanligen tas kontrollbilder efter en till två veckor.

Behandling

Målet med behandlingen är att få frakturen att ligga i ett bra läge, hålla det i stillhet och att förhindra sena komplikationer. Frakturer som inte har någon rotationsfelställning eller andra större felställningar behandlas konservativt medan större felställningar opereras. Det samma gäller frakturer som inte går att trycka på plats tillfredsställande. Bennetfrakturer behandlas kirurgiskt.

Konservativ behandling

De flesta frakturer behandlas konservativt. Innan läkaren kan dra/trycka benen på plats ges lokalbedövning. För att undvika framtida besvär är det av avgörande betydelse att frakturen kommer i rätt läge. Stabilisering av frakturen görs antingen genom att placera en skena över handflatan eller genom att lägga på ett gips. Handen stabiliseras med handleden något bakåtböjd och fingrarna böjda 90° i metakarpofalangeallederna. Minst tre fingrar ska sitta i gipset för att stabilisera frakturen. Mellan fingrarna vadderas ordentligt för att undvika skavsår. Frakturen kontrolleras vanligtvis med röntgen en vecka efter skadan. Vid okomplicerade frakturer i mellanhandsben varar immobiliseringen i tre till fyra veckor.

Kirurgisk behandling

Operation är nödvändig vid frakturer som involverar en led, vid större skador med felställningar och vid rotationsfelställningar. Som regel används stift eller små plattor och skruvar till att fästa frakturen.

Bennetfrakturer måste opereras eftersom de är instabila på grund av den sena som drar i ändan av frakturen. Oftast görs detta med fixation med stift (Kirschnerstift) och därefter gips i cirka sex veckor. Efter att gipset har tagits bort startas uppträning av handfunktionen.

Omvända Bennetfrakturer måste också opereras eftersom de är instabila som följd av drag av en sena. Vanligtvis görs fixation med stift (Kirschnerstift) och därefter immobiliseras brottet med gips i cirka sex veckor. Efter att gipset har tagits bort startas uppträning av handfunktionen.

Komplikationer och prognos

Om en fraktur växer ihop i rotationsfelställning kommer fingret efter läkningen att korsa över grannfingret när fingrarna böjs. En fraktur som läker i felställning kan medföra nedsatt rörlighet och kraft i handen.

Prognosen efter en vanlig mellanhandsfraktur är god om frakturen läker i gott läge. Om frakturen läker i felställning kan resultatet bli kosmetiskt störande och patienten kan få en nedsatt funktion i handen. Även vid Bennetfrakturer får man som regel god funktion i handen efter en tids träning.