Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Underarmsfraktur

Underarmen har två ben: strålbenet och armbågsbenet. Ett eller båda av dessa ben kan brytas på olika ställen.  Nästan alla sådana frakturer opereras.


Uppdaterad den: 2018-12-09
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Underarmsfraktur

Olika frakturer i underarmen

Underarmen består av två ben:

  • Strålbenet (radius) på tumsidan.
  • Armbågsbenet (ulna) på lillfingersidan.

Ett eller båda av dessa ben kan brytas på olika ställen.

Vanligtvis indelas underarmsfraktur som befinner sig i nedre tredjedelen, mittersta tredjedelen och övre tredjedelen.

Fraktur som inbegriper handleden och armbågsleden beskrivs inte här.

 
Annons
Annons

 

Diagnos

Underarmsfrakturer uppstår vanligtvis efter fall på utsträckt arm (man tar emot sig) eller efter direkt våld mot underarmen.

Vid undersökning föreligger smärtor och ömhet över frakturstället. Om man drar och pressar i underarmens längdriktning uppstår smärtor i frakturen. Vanligtvis kan man både se och känna att underarmen är i fel läge. Barn har ofta en spricka i benet, det vill säga att benet inte är helt av.

Röntgenbilder bekräftar att det föreligger en benfraktur. 

 
Annons
Annons

Behandling

Vuxna

Frakturer mitt på underarmens bägge ben (ulna + radius) hos vuxna är alltid instabila och mycket svåra att hålla i ett gott läge med gips. Därför opereras nästan alla sådana frakturer. Isolerade frakturer i enbart ulna- eller radius, där längsaxeln är felvinklad mindre än 10 grader, kan behandlas med enbart gips (utan operation eller eventuellt ortos som är en form av stöd, spjälning).

Läkaren försöker sätta frakturen på plats så att frakturändarna ligger rätt i förhållande till varandra, i alla plan. På så sätt försöker man tillförsäkra att rörligheten i underarmen blir normal igen när frakturen är läkt. Denna behandling kan ske med lokalbedövning. Om läkaren inte lyckas att få frakturen på plats ordentlig, eller om det föreligger en fraktur mitt på skaftet, som beskrivet ovan, görs en operation i narkos. Frakturen sätts då ihop med en metallplatta och skruvar som stabiliserar den.

Man lägger sedan på ett cirkulärt armbågsgips som går från de inre fingerlederna till armhålan. Gipstiden är normalt 10–14 veckor. I vissa fall byter man till en styv plastortos som är ledad i armbågen efter sex veckor.

Barn

Hos barn kan man acceptera en viss felställning i frakturen om den befinner sig i den nedre tredjedelen av underarmen. Om frakturen måste rättas till görs detta i narkos.

Cirkulärt armbågsgips anläggs som beskrivet ovan, men behålls normalt i sex till åtta veckor.

Kontroller

Man får komma på kontroll där det också tas röntgenbilder, efter en, två, tre och eventuellt sex veckor efter skadan, samt när gipset ska tas bort. Man är särskilt intresserad av att veta om frakturen har förändrat läge, trots gipsning. Detta kan lätt ske hos barn.

Prognos

Hos barn är det inte ovanligt att en fraktur uppstår på nytt om barnet har haft ett tidigare underarmsfrakturer. Enstaka personer kan få besvär med nedsatt förmåga att vrida (rotera) i underarmen, särskilt i fall där det har förelegat en stor felställning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons