Fakta | Leder & muskler

Fingerfrakturer


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Fingrar och fingerfrakturer

Ett ben i fingret kallas på fackspråk för en falang. Bortsett från tummen består ett finger av tre falanger – den innersta falangen (proximala falangen eller grundfalangen), mittfalangen (mellanfalangen) och den yttersta falangen (distala falangen). Tummen består av två ben.

Ett finger har tre leder – längst in en led mellan den proximala falangen och metakarpalbenet som finns i mellanhanden (MCP-leden, metakarpofalangealleden), därnäst leden mellan proximala falangen och mittfalangen (PIP-leden, den proximala interfalangealleden) och den yttersta leden mellan mittfalangen och den distala falangen (DIP-leden, distala interfalangealleden).

Fingerfrakturer kan vara belägna i eller utanför leden. De flesta fingerfrakturerna är slutna (det vill säga att det inte finns någon större skada på huden), och är förskjutna i endast liten grad, vilket gör det lätt att sätta delarna på plats. Vid Malletfinger (droppfinger) kan ibland senfästet för sträcksenan på ytterfalangen vara av, och därför kan patienten inte sträcka ut leden.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Skademekanism

Som regel orsakas en fingerfraktur av en direkt skada mot fingertopparna, stukning eller slag. Det är vanligt med fingerfrakturer inom handboll, basket och volleyboll. I ytterfalangen orsakas frakturerna ofta av krosskador som kan uppstå om fingret kommer i kläm.

Diagnos

Fingerbrott i innerfalang

Vid undersökningen är fingret svullet. Tryck direkt mot benet liksom försiktiga slag mot fingertoppen gör ont. Fingret kan vara förkortat och ha onormal rörlighet. Läkaren måste också bedöma senfunktionerna och sidobandens stabilitet, samt eventuell rotationsfelställning. Detta undersöks genom att böja fingrarna.

Röntgenundersökning bekräftar diagnosen. Ofta undersöks patienten med röntgen akut och efter en vecka.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att få frakturen att läka i ett bra läge och att behandla eventuella mjukdelsskador för att förhindra senare komplikationer.

Frakturer i distala falangen (Malletfinger) som läkt fel kan behandlas med steloperation i DIP-leden. Fraktur i bra läge behandlas bäst med tejpning mot grannfingret till full rörlighet av lederna. Instabila frakturer, och frakturer i leder måste ibland opereras. Rotationsfelställning måste korrigeras noga, och ibland är det även här nödvändigt med operation.

Röntgenologisk läkning tar lång tid, men fingret är ofta stabilt efter tre veckor och uppträning måste då påbörjas för att undvika stelhet i lederna (kontrakturer).

Komplikationer

Nedsatt rörlighet på grund av skrumpning i ledband och ledkapsel (kontrakturer) för att immobiliseringstiden har varit för lång är inte ovanligt. Det kan också uppstå sammanväxningar mellan senor och berörda ben som ger nedsatt rörlighet i leden.

Prognos

Prognosen är vanligtvis god, men vid frakturer i mitt- och grundfalangen är det risk för sammanväxningar mellan senor och det berörda benet.