Fakta | Leder & muskler

Asymmetrisk huvudform hos nyfödda

Många barn föds med lätt asymmetrisk huvudform. Detta är oftast övergående.

Uppdaterad den: 2018-12-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är asymmetrisk huvudform?

Många barn föds med lätt asymmetrisk huvudform. I vissa fall är det för att huvudet har tryckts ihop i den trånga förlossningskanalen vid födseln. Lyckligtvis är barnets huvud utformat för att klara ett sådant tryck. Skallbenen växer inte ihop förrän barnet är 15–18 månader gammalt. En skalle som inte är hopväxt medger den rörlighet av barnets huvud som behövs vid födseln. De mjuka områdena (fontanellerna), mellan de ännu inte hopvuxna skallbenen, ger även utrymme för hjärnans tillväxt. Faktum är att storleken på det nyfödda barnets hjärna fördubblas under de första 18 månaderna.

Barnets huvudläge kan också påverka skallens form

Skallbenens rörlighet är en av de biologiska fördelar som naturen har gett spädbarn för att hjälpa dem att överleva och utvecklas. Men eftersom barnets skalle är mjuk och formbar kan huvudet få en ojämn form om barnet ligger långa stunder med huvudet i samma läge. Denna form av huvudasymmetri, lägesbetingad skallasymmetri, uppstår hos spädbarn som ligger på rygg större delen av tiden i vaggan/sängen, i barnbilstolen och i babyskyddet. Lägesbetingad skallasymmetri kan antingen förstärka en snedhet som uppstod under födseln, eller skapa en tillplattning eller förlängning av huvudet hos spädbarn med normal huvudform vid födseln.

Lägesbetingad skallasymmetri syns tydligast när barnets huvud betraktas uppifrån (se bilden). Ur denna vinkel ser bakhuvudet plattare ut på ena sidan än den andra, samtidigt som kindbenet och pannan på den platta sidan är något framskjutna. Även örat på den platta sidan kan vara en aning framskjutet. Denna snedhet kan också leda till att den sneda halsmuskel som utgår från nyckelbenet och fäster vid benet bakom örat – musculus sternocleidomastoideus – kan bli förkortad, vilket gör att barnet får problem med att räta på huvudet. Detta tillstånd kallas för torticollis.

Annons
Annons

En oregelbunden huvudform förorsakad av att barnet ligger långa stunder på rygg är idag ett vanligare tillstånd än tidigare eftersom föräldrarna följer läkarnas råd om att låta spädbarn sova på rygg. Sedan läkare började rekommendera denna sovställning har förekomsten av plötslig spädbarnsdöd minskat dramatiskt. En ökad förekomst av skallasymmetri, som för de flesta är ett övergående tillstånd vilket går att förebygga, är ett lågt pris att betala för ett sådant viktigt framsteg. Man tror att cirka 20 % av alla spädbarn har lägesbetingad skallasymmetri numera.

Tidig diagnos är viktig

Att tidigt påvisa lägesbetingad skallasymmetri är viktigt på grund av huvudets snabba tillväxt hos spädbarnet. För att undvika ytterligare huvudasymmetri måste åtgärder vidtas så tidigt som möjligt medan huvudet fortfarande är rörligt och innan barnet har fyllt sex månader.

Hur kan asymmetrin åtgärdas?

Om du låter ditt barn sova på rygg gör du helt rätt. För att korrigera eller förebygga utvecklingen av skallasymmetri kan du försöka med följande:

Annons
Annons
  • Variera barnets huvudläge, växla mellan vänster och höger sida när barnet sitter i bilstol, babysitter eller ligger i sängen.
  • Låt ditt barn ligga på mage när du ska leka med det. Låt barnet öva sig i att ligga längre stunder på mage i vaket tillstånd.
  • Ha barnet under uppsikt när det ligger på magen. Lägg inte barnet med ansiktet nedåt så att det somnar i den ställningen.
  • Lägg en bit skumgummi eller en hoprullad handduk längs barnets rygg när det ska sova så att han eller hon ligger stadigt på ena sidan.
  • Du kan amma barnet från motsatt sida till den platta delen av bakhuvudet för att stimulera barnet att vrida huvudet och tänja den sneda halsmuskeln.
  • Prova även att växla barnets huvudläge mellan vänster och höger sida när det sover.
  • Lägg barnet så att det måste vända sig bort från den platta sidan av bakhuvudet för att titta på dig eller följa rörelser och ljud i rummet.
  • När du bär på barnet kan du ibland hålla det i sidoläge så att den platta sidan av huvudet vänds utåt och den förkortade halsmuskeln sträcks ut.

Genom att man varierar barnets huvudläge rättas huvudet efter hand till och får en normal form. Samtidigt sträcks den sneda halsmuskeln ut, vilket förhindrar torticollis. I USA är det en del som rekommenderar användning av huvudband eller hjälm för att räta på huvudet. Sådan behandling rekommenderas inte av svenska barnläkare.

Förebyggande åtgärder

Att förebygga lägesbetingad skallasymmetri är ännu viktigare än tidig diagnos och behandling. Sjuksköterskan har en central roll i att informera om förebyggande åtgärder och upptäcka tidiga fall. Föräldrarna bör låta barnet ligga så mycket som möjligt i magläge i vaket tillstånd. Spädbarn börjar emellertid gråta ibland om de inte är vana vid att ligga på mage. Lyft därför upp barnet om det blir oroligt och innan det börjar gråta. Öka sedan stegvis den tid barnet ligger på mage. Gunga eller barnbilstol bör inte användas längre stunder eftersom små barn inte kan hålla huvudet rakt upp utan tenderar att böja huvudet bakåt.

Andra orsaker till skallasymmetri

I mycket sällsynta fall kan två eller flera benplattor i spädbarnets skalle växa ihop för tidigt, vilket minskar skallens rörlighet. På grund av detta trycker hjärnan på andra delar av huvudet när den växer. Ofta känner man inte till orsaken bakom det här tillståndet, som på läkarspråk kallas kraniosynostos. Tillståndet behandlas med kirurgi och ingreppet är vanligtvis framgångsrikt om det utförs innan fontanellen är sluten. Detta är alltså ett helt annat tillstånd än det som beskrivs ovan.

Vid osäkerhet om vilket tillstånd som föreligger kan barnets läkare skicka fotografier på barnets huvud till en expertgrupp i Göteborg. Detta behövs normalt inte vid ordinär skallasymmetri.

Oroa dig inte

Om du ägnar mycket tid åt att oroa dig över ditt barns huvudform försvinner en stor del av glädjen över att ha blivit förälder. Inom några månader kommer barnet att ha mycket större kontroll över huvudet och nackmusklerna. De viljestyrda rörelserna jämnar ut trycket mot skallen och då börjar huvudet anta en normal form. Skallen är ett exempel på den dramatiska tillväxt och utveckling som ditt barn genomgår under det första levnadsåret. Uppföljningsundersökningar av spädbarn med asymmetrisk skalle orsakad av ensidigt huvudläge visar att asymmetrin hos det stora flertalet rättas till med tiden. Hos cirka 10 % kan skallasymmetrin emellertid bli bestående.