Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hormonell migrän

Omkring 65 procent av de som drabbas av migrän är kvinnor. Av kvinnor i fertil ålder påverkas tre gånger så många kvinnor som män, sannolikt på grund av kvinnors hormonförändringar


Publicerad den: 2023-09-07

Annons

Vad är hormonell migrän?

Hormonell migrän är en specifik typ av migrän som beror på hormonella svängningar. Hormonell migrän kan inträffa före eller under menstruationen, vid ägglossning eller under den hormonfria perioden hos kvinnor som använder p-piller. 

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom på migrän är måttlig till intensiv ensidig och pulserande huvudvärk, illamående samt ökad känslighet för ljus, ljud och ibland även dofter. Vissa personer kan också uppleva neurologiska symtom innan (ibland under) huvudvärken, så kallad aura, med synstörningar, känselförändringar och kognitiv påverkan som exempelvis nedsatt uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Efter en migränattack kan man känna sig utmattad och trött.

Det vanligaste vid hormonell migrän är att anfallet kommer en till två dagar innan, och upp till tre dagar efter att menstruationen börjat. Då är östrogennivåerna i kroppen som lägst. Dagarna kring mensen är kroppen också extra känslig för stress, som är den vanligaste triggerfaktorn för migrän.

Hormonell migrän blir ofta värre under klimakteriet men brukar bli lindrigare eller försvinna helt när mensen har upphört (menopaus).

Orsak

Hormonell migrän beror på förändringar i östrogen- och progesteronnivåerna, två av de viktigaste kvinnliga könshormonerna. Hormonet oxytocin kan också ha betydelse.

Annons
Annons

Läsarfråga: Jag får ilningar, blixtar och som hugg i huvudet, vad kan det vara? Läs svaret från Jan Lycke, professor i Neurologi här »

Diagnos

Beskrivningen av typiska symtom brukar vara tillräckligt för att ställa diagnos. En huvudvärksdagbok kan hjälpa till att se eventuella mönster.

Behandling av hormonell migrän

Egenbehandling

Om man har återkommande migränanfall bör man försöka förstå om något utlöser anfallen och undvika detta. Det kan förutom hormonsvängningar handla om att minska stress och förbättra sömnvanor.

Om man ändå får anfall är det ofta skönt att vila i ett mörkt, svalt och tyst rum.

Läkemedelsbehandling vid anfall

Det finns flera olika mediciner som kan användas vid migränanfall. Vanliga smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol eller ibuprofen, har ofta god effekt och säljs receptfritt på apotek. De bör tas med en gång när man upplever typisk aura eller känner huvudvärken. I vissa fall är det också nödvändigt med mediciner som dämpar illamående.

Triptaner är de medel som prövas om vanliga smärtstillande inte har haft tillräcklig effekt. Triptaner har vanligtvis snabb och god effekt även om de tas en bit in i anfallet. Dessa läkemedel finns såväl som tabletter, nässprej och som injektion med penna för egenbruk. Medlen kan tas igen om migränanfallet kommer tillbaka efter en övergående förbättring. Om en första dos inte har någon effekt är det däremot ingen mening med att ta en ny dos under samma anfall.

Hög förbrukning av triptaner kan på sikt förvärra huvudvärksbesvären. Därför bör man begränsa användningen till högst åtta till tio gånger i månaden. Triptaner ska inte användas av personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller gravida och ammande. Nässprej kan användas på barn från tolv år efter ordination av läkare.

Hormonell förebyggande behandling

Om man har noterat att migränanfallen kommer i ett mönster som talar för hormonell migrän kan behandlingar som jämnar ut östrogennivåerna under menscykeln hjälpa. En behandling är att ta östrogen i gel eller plåster två till tre dagar innan ett beräknat migränanfall och därefter i en vecka. En annan behandling är att ta p-piller kontinuerligt i flera månader (långcykelbehandling). När man får en genombrottsblödning ska man sluta ta p-piller under fyra dagar och under denna period kan man komplettera med östrogenplåster om man märker att blödningen utlöser migrän.

Betablockerare som förebyggande behandling

Det finns även andra förebyggande behandlingar vid migrän. En del prövar så kallade betablockerare. Dessa minskar ofta både anfallens frekvens och intensitet. Betablockerare är en stor grupp läkemedel som också används för att behandla bland annat högt blodtryck. Dosen måste ökas gradvis och effekten inträder långsamt. Om man inte får någon effekt inom två till tre månader bör man kontakta sin läkare för att justera dosen eller diskutera möjligheten att ta andra förebyggande mediciner.

Prognos

Migrän börjar vanligtvis i ungdomen, förbättras under graviditet, blir värre i klimakteriet för att sedan ofta gradvis gå över med åren. Vissa kan få många och plågsamma anfall som påverkar arbetssituationen och det sociala livet i hög grad. Migrän leder sällan till komplikationer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.