Fråga doktorn

Fråga   Smärta

Jag har fått diagnosen temporalis arterit, vad finns det för komplikationer?

Har just fått diagnosen temporalis artrit. Mycket huvudvärk och försämradsyn på vänster öga. Vad innebär detta för framtiden? Behandling med 40 mg prednisolon/dag under 3 mån och sedan, om det ger resultat, minskande dos. Blodsockret ligger runt 8 - 9. Finns det risk för att jag får diabetes? Hur skall jag göra för att hålla nere sockret? Har aldrig haft några som helst problem tidigare i släkten med dessa sjukdomar.

Svar:
Uppgifterna är rätt knapphändiga så det är svårt att bedöma symtomen säkert. Det är mycket ovanligt att få temporalisarterit vid 58 års ålder och denna diagnos är svår att ställa, fr a i mer ovanliga fall. Symtomen är i typiska fall hög sänka och förhöjda inflammationsprover, främst CRP huvudvärk och värk på skalpen, fr a över tinningarna ofta värk i käkarna när man tuggar, och ofta är detta kombinerat med muskelvärk och morgonstelhet. I enstaka ovanliga fall kan man ha temporalisarterit utan förhöjd sänka. Försämrad syn på höger öga kan bero på olika saker, men kan hänga samman med temporalisarterit. I så fall är det allvarligt och måste bedömas av ögonspecialist.


Du måste bedömas snabbt av en specialistläkare med erfarenhet av temporalisarterit, man bör ta ett prov från kärlet vid tinningen om du inte haft kortison mer än 1-2 veckor, och man måste ge en noggrann ordination när det gäller kortisonmedicinering.


Den dosering du beskriver är felaktig om läkaren sagt att du ska ta den utan ny bedömning i tre månaders tid. det är mycket ovanligt att ge så höga doser i så lång tid. Man ger ofta sådan dos du har, och ofta ännu högre, men under kortare tid. Ändra alltså inte dosen nu utan se till att få en mycket snabb läkarbedömning.


Du måste ha täta läkarkontakter den närmaste tiden. Du måste få en snabb bedömning av ögonläkare när det gäller synen.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ryggsmärta - nervsmärta eller artros?

2015-03-18 | 15:42

av Kliment Gatzinsky

TNS vid nervsmärta

2015-03-18 | 15:37

av Kliment Gatzinsky

Kan nerver svullna?

2015-03-18 | 15:34

av Kliment Gatzinsky

Whiplash

2015-03-18 | 10:09

av Kliment Gatzinsky

Bränningar och stickningar i armar och ben

2015-03-18 | 07:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor och Lyrica

2015-03-17 | 20:28

av Kliment Gatzinsky

Lindring vid diagnosticerad neuropati

2015-03-17 | 14:51

av Kliment Gatzinsky

MS och painful tonic seizures

2015-03-17 | 00:50

av Kliment Gatzinsky

Smärta av trigeminusnerv

2015-03-16 | 20:31

av Kliment Gatzinsky

Ny behandling mot nervsmärtor - tål inte opioider

2015-03-16 | 20:14

av Kliment Gatzinsky

Spinalstenos och klämd nerv i nacken

2015-03-16 | 16:39

av Kliment Gatzinsky

Smärta i armarna

2015-03-15 | 15:44

av Kliment Gatzinsky

Hur vet man skillnaden mellan nervsmärta och muskelsmärta?

2015-03-15 | 01:24

av Kliment Gatzinsky

Känselbortfall i armen - är det diskbråck?

2015-03-13 | 18:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor i benen

2015-03-13 | 10:56

av Kliment Gatzinsky


Annons
Annons
Annons
Annons