Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Så fungerar nikotinersättning

Nikotinläkemedlen är tänkta att bryta ett fysiskt beroende av nikotin som kan vara svårt att bli av med på annat sätt. Genom lägre dosering och långsammare upptagning av nikotinet från läkemedlen får du ingen direkt kick.

Så fungerar nikotinersättning
Annons

Däremot får du hjälp med att dämpa abstinensbesvären som försvinner så småningom. Nikotinläkemedel kan vara en effektiv hjälp oavsett om du ska sluta röka eller sluta snusa.

Stor undersökning

Statens Beredning för Medicinsk utvärdering refererar till en större undersökning innefattande totalt cirka 24 000 rökare som behandlats med nikotinersättningsmedel. Man ville veta hur många som fortfarande var rökfria tolv månader efter sitt rökstopp beroende på vilket medel som använts.

De kom fram till att de som fortfarande var rökfria efter tolv månader var:

Annons
Annons
  • 19 procent bland de som använt nikotintuggummi
  • 16 procent bland de som hade använt plåster
  • 24 procent bland de som använt nässpray
  • 15 procent bland dem som använt nikotininhalator.

Nikotinersättning effektivt

Studien visade att insättande av nikotinersättningsbehandling är mer effektivt som hjälp för att sluta röka än ingen hjälp alls eller användande av placebo. Sammantaget visade studien att nikotinersättningspreparat bäst hjälpte de rökare som var väl motiverade att sluta.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons