Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nikotinläkemedel

Bland de hjälpmedel som i stor omfattning används vid rökstopp är de så kallade nikotinläkemedlen.


Uppdaterad den: 2017-10-10

Annons

Det finns sannolikt ingen enskild åtgärd som är viktigare för att främja god hälsa och förebygga allvarlig sjukdom än att sluta röka! Därför läggs det ned stora resurser för att hitta hjälpmedel som kan hjälpa nikotinberoende att bryta den onda cirkeln. Bland de hjälpmedel som i stor omfattning används är de så kallade ersättningspreparaten. Det vill säga preparat som innehåller nikotin och innebär att personer som slutar röka under en övergångsperiod kan få tillförsel av nikotin på annat sätt än genom rökning. Man tror att nikotin är den viktigaste förklaringen till det starka fysiska beroende som många rökare upplever. Genom att tillföra nikotin i minskande mängder kan man successivt trappa ned nikotinnivån även man om abrupt slutar röka.

Vem har hjälp av nikotinläkemedel?

Det allra viktigaste momentet vid rökstopp är att rökaren är motiverad, det vill säga att han/hon vill sluta röka. Utan motivation finns det ingen anledning att använda läkemedel. Om man är motiverad och har bestämt sig föra att sluta kan många ha hjälp av dessa läkemedel. Ju mer man röker desto större skäl att använda nikotinersättning kan finnas, särskilt om man misslyckats att sluta utan hjälp. Att ha ett starkt nikotinberoende, det vill säga om man röker omedelbart på morgonen och mer än 20 cigaretter om dagen, är dessa hjälpmedel ofta lämpliga att pröva. Det har utförts mycket forskning som visar att användning av dessa läkemedel ökar chansen att lyckas med rökstopp.

Nikotinläkemedel rekommenderas inte till gravida, som bör vara helt nikotinfria. I verkligheten kan man vara tvungen att kompromissa för en del gravida, som inte klarar ett rökstopp. Då är dessa läkemedel i alla fall mindre skadliga för fostret än fortsatt cigarettrökning.

Annons
Annons

Hur används nikotinläkemedel?

Nikotinläkemedel finns som plåster, tuggummi, inhalator, sugtablett och munspray.

Genom att använda dessa preparat tillför man kroppen nikotin, men långsammare och i lägre dos. Beroendet av nikotin består till viss del i den här formen, men det har i praxis visat sig vara sällsynt med fortsatt långtidsanvändning. Rekommendationen är att man redan från början gör en plan för nedtrappning. Behandlingen med nikotinläkemedel påbörjas i samband med rökstoppet och fortsätter i två till tre månader, upp till sex månader om det är nödvändigt.

Den som har rökt mer än 20 cigaretter dagligen, eller har ett stort beroende (röker på natten, röker tidigt på morgonen), bör starta med det starkaste tuggummit (4 mg). Annars rekommenderas 2 mg som startdos. Om man använder tuggummit ska det tuggas försiktigt, bara några få tuggningar åt gången eftersom nikotin frisätts vid tuggningen och inte när tuggummit är stilla.

Plåster finns i tre styrkor, för 16 eller 24 timmars bruk. Om man använder plåster börjar man med det starkaste om man rökte mer än 20 cigaretter dagligen, annars använder man svagare typer. Efter en månads användning kan man trappa ned till ett svagare plåster. Det kan också kombineras med tuggummi, om suget efter nikotin blir starkt.

Bupropion eller Vareniklin, är alternativa läkemedel, med annan verkningsmekanism och som kräver recept från en läkare. Behandling med dessa kan också kombineras med nikotinläkemedel.

Finns det biverkningar av nikotinläkemedel?

Nikotin i den här formen har samma biverkningar som nikotin i tobak. Om man följer ordinationerna får man i sig mindre nikotin än via rökningen. Typiska biverkningar av nikotin är illamående, hjärtklappning och sura uppstötningar. Man kan också uppleva irritation på huden där plåstret placeras. En del upplever också irritation i munhåla och näsa vid användning av tuggummi eller nässpray.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.