Nikotinplåster

När nikotinplåster används frisätts nikotin långsamt och tas upp genom huden och transporteras vidare via kroppens blodbanor. Det är viktigt att sluta med tobak helt när plåstren används.

Publicerad den: 2008-10-02

Annons

Plåster är diskreta och enkla att använda. Nackdelen är det relativt höga priset. Men de, liksom alla ersättningsmedel är billigare än cigaretter eller snus under avvänjningsfasen och om du lyckas sluta är det naturligtvis ren vinst.

Olika styrkor för successiv nedtrappning

Plåster finns i olika styrkor och du byter till en lägre styrka efter en tid. Så kallade dagsplåster räcker i 16 timmar och dygnsplåster räcker i 24 timmar. Båda byts varje morgon. Mer information om hur du använder plåster får du hos Apoteket.

Åldersgräns

Receptfritt för personer över 18 år.

Annons
Annons