Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nikotinets olika vägar

Skillnaden mellan nikotinets olika vägar gäller främst hur snabbt nikotinet når hjärnan efter att ha tagits upp i blodet på det ena eller andra sättet.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Vid upptagning genom lungorna har nikotinet kort väg till hjärnan och når dit mycket snabbt, inom kanske 10-15 sekunder.

Salladcigaretter

Man kan se på cigarettrökning och snusning på många olika sätt men innerst inne är det helt enkelt ett sätt att inta nikotin. Det har gjorts försök att lansera nikotinlösa cigaretter gjorda av till exempel salladsblad men inga sådana cigaretter har funnit några köpare. Bakgrunden till nikotinets avgörande roll har på senare tid klarlagts väl av den vetenskapliga forskningen om drogberoende. Inom cigarettbranschen har man haft det klart för sig sedan länge.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Cigaretten är en behållare för nikotin

Redan 1972 formulerades detta i en intern promemoria inom Philip Morris med orden: "En cigarett skall inte uppfattas som en produkt utan som en förpackning. Produkten är nikotin. Ett paket cigaretter är en behållare för en dags behov av nikotin. Den enskilda cigaretten är en anordning för tillförsel av en dos nikotin."

Olika tobaksvaror

Cigaretten eller prillan är emellertid inte den enda anordningen för tillförsel av nikotin. Alla andra tobaksvaror liksom de nikotinläkemedel (tuggummi, plåster, tabletter, nässpray etc.) som används som hjälp vid rökavvänjning, kan också beskrivas som sådana anordningar. Men det är avsevärda olikheter dem emellan när det gäller vilka vägar som nikotinet tillförs användaren och i vilken utsträckning nikotinet åtföljs av hälsoskadliga ämnen.

Fyra vägar

Det är i huvudsak fyra olika vägar genom vilka nikotin kan tillföras kroppen:

Annons
Annons
  • lungorna (vid halsblossrökning, dvs. merparten av all cigarettrökning)
  • munhålan (vid "munbloss" på cigarr, användning av munsnus, tuggtobak, nikotintuggummi, nikotintablett och, trots namnet ger intryck av intag genom lungorna, nikotininhalator)
  • huden (vid användning av nikotinplåster)
  • näsans slemhinnor (vid användning av torrt snus och nässpray).

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Kort väg till hjärnan

Skillnaden mellan dessa vägar gäller främst hur snabbt nikotinet når hjärnan efter att ha tagits upp i blodet på det ena eller andra sättet. Vid upptagning genom lungorna har nikotinet kort väg till hjärnan och når dit mycket snabbt, inom kanske 10-15 sekunder.

Snabbast med rökningen

Vid varje bloss tar blodet upp en koncentrerad dos nikotin. Efter varje bloss nås hjärnan därför snabbt av blod med hög nikotinhalt. När nikotinet tas upp på andra vägar, når nikotinet hjärnan i jämnare takt och lägre koncentrationer. Det är dessa skillnader som gör att cigarettrökning med ännu större kraft än andra former av nikotinintag leder till och vidmakthåller ett beroendeskap till nikotin. Den näst snabbaste vägen för upptag av nikotin är den genom näsans slemhinnor. Avsevärt långsammare sker upptaget av nikotin genom munslemhinnan och allra långsammast genom huden.

Snabbheten betyder mycket

Snus och starka nikotintuggummin kan ge ungefär lika stora mängder nikotin som cigarettrökning men i långsammare takt. Nikotintillförseln är då inte lika starkt beroendeframkallande som vid cigarettrökning. Snabbheten i tillförseln betyder ännu mer än mängden nikotin när det gäller att skapa och vidmakthålla beroendeskap. Det är därför som nikotinläkemedel och snus kan vara till hjälp vid rökavvänjning.

Farligast när tobaken förbränns

När nikotinet tillförs långsamt som genom munslemhinnan eller huden, tycks det inte medföra några särskilt allvarliga hälsorisker. (I så fall skulle ju inte nikotinläkemedel kunna tillåtas.) Inte ens vid halsblossrökning är det nikotinet som orsakar de stora hälsoriskerna. De allra flesta hälsofarliga beståndsdelarna i tobaksrök är ämnen som uppkommer när tobaken förbränns i glöden på rökverket.

Förbränningsprodukterna orsakar cancer

Bland förbränningsprodukterna finns ett stort antal ämnen som kan framkalla cancer i olika organ, skada luftvägar och hjärta/blodkärl etc. Problemet med nikotinet är att det skapar ett beroende som för de flesta tillfredsställs genom rökning, det vill säga tillförsel av nikotin som åtföljs av hälsoskadliga förbränningsprodukter.

Snus inte lika farligt

Snusaren får sitt nikotin utan förbränningsprodukter. Det är därför som snus är mindre hälsoskadligt än rökning, även om viss skadlighet finns. Allra renast nikotintillförsel får användaren av nikotinläkemedel. Där åtföljs nikotinet kanske av några smaktillsatser i tuggummin men är annars alldeles rent.

Begränsa skadeverkningarna

Frågan om intag av nikotin är som synes ganska komplicerad. Detta har uppenbarligen att göra med nikotinets starka beroendeframkallande förmåga. Bäst vore naturligtvis om ingen någonsin började använda nikotin. Innan vi når dit är det emellertid angeläget att så långt som möjligt begränsa skadeverkningarna genom tobaksavvänjning.


Annons