Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sex & lust

Akutpreventivmedel

Akut-p-piller eller insättning av kopparspiral kan användas som preventivmetod efter ett oskyddat samlag eller en misslyckad preventivmedelsanvändning.


Uppdaterad den: 2018-10-12

Annons

Vanligtvis används reguljära preventivmetoder (p-piller, minipiller, spiral, p-stav, p-plåster) eller preventivmetoder under själva samlaget (kondom, pessar). Behovet av preventivmedel som kan användas efter samlag är emellertid uppenbart. På världsbasis utförs cirka 50 miljoner aborter årligen, varav 30 000–38 000 i Sverige. Det behövs en större användning av de mer effektiva metoderna samt alternativ vid misslyckad preventivmedelsanvändning.

Det finns två olika metoder för akutprevention (att i situationen förhindra graviditet):

 • Akut-p-piller
 • Kopparspiral

Vad är akut-p-piller?

Som akut-p-piller finns det i Sverige (2018) två alternativ med olika effektivitet och tillgänglighet. Bägge alternativ är receptfria.

 • Det akut-p-piller som funnits längst på marknaden innehåller hormonet levonorgestrel. Behandlingen består av en tablett. Tabletten ska tas så snabbt som möjligt efter oskyddat samlag. Helst inom 24 timmar och senast inom 72 timmar (tre dygn efter samlag).
 • Det andra och mer effektiva akut p-pillret innehåller ulipristalacetat (UPA). Med det här preparatet finns en dokumenterad verkningstid på 120 timmar (fem dygn efter samlag).

Akut-p-piller med levonorgestrel och UPA är lämpliga akutpreventivmedel för alla kvinnor, oavsett kroppsvikt.

Akut-p-piller fungerar genom att ägglossningen hämmas eller försenas och att befruktning därmed undviks. Akut-p-piller har dock ingen effekt efter ägglossning och kan inte påverka eller avbryta en graviditet. Eftersom akut-p-piller bara kan förskjuta ägglossningen, kan fortsatta oskyddade samlag leda till graviditet.

Akut p-piller:

 • Ska användas efter varje oskyddat samlag.
 • Kan vid behov tas flera gånger i samma menstruationscykel.
 • Akut-p-piller är inte ett abortpiller.
Annons
Annons

Hur effektiva är akut-p-piller?

Det är svårt att fastslå hur effektivt preventivmedlet är. Kvinnan är fertil (kan bli gravid) fem till sex dagar i varje menstruationscykel. Sannolikheten för befruktning är som störst på dagen för ägglossning – cirka 30 %. Eftersom spermierna kan överleva i upp till 120 timmar inträffar risken för en graviditet, eller mottagligheten att bli med barn, under perioden om fem dagar innan ägglossningen till och med dagen för ägglossning.

Akut-p-piller är inte lika effektivt som reguljära preventivmedel, om en befruktning redan har skett fungerar det inte. Akut-p-piller hindrar dock cirka 75 % av graviditeter som annars skulle uppkomma.

Effektiviteten avtar ju längre tid som går mellan samlag och tablettintag. Om den följande menstruationen är onormal eller kommer mer än fem dagar för sent bör man för säkerhets skull göra ett graviditetstest.

Hur långt efter samlaget kan akut-p-piller tas?

Ju tidigare efter oskyddat samlag som akut-p-pillret tas, desto säkrare är metoden.

 • Akut-p-piller som innehåller hormonet levonorgestrel har visats att vara verksamma i tre dygn efter oskyddat samlag.
 • Med det mer effektiva akut p-pillret UPA har det visats att tidsfristen kan förlängas till fem dagar.

För bägge preparaten gäller att effekten avtar betydligt om tidsfristen överskrids.

Annons
Annons

När är det rätt att ta akut-p-piller?

Preventivmedel efter samlag kan användas efter ett oskyddat samlag eller när en preventivmetod inte fungerat, till exempel när en kondom går sönder eller glider av. Om ett eller några få p-piller har glömts kan metoden också vara aktuell – se bruksanvisningen för akut p-piller som beskriver hur man då bör göra.

Det finns ingen orsak att låta bli att använda akut-p-piller även om samlaget ägde rum långt utanför tidpunkten för ägglossning – pillret gör ingen skada och säkra perioder existerar inte. 

Biverkningar av akut-p-piller

Illamående och kräkningar kan förekomma på grund av den höga hormondosen som intas under en kort tid. Detta kan effektivt förebyggas om man samtidigt tar ett piller mot illamående.

Menstruationen är vanligtvis normal efter användning av tabletterna, men vissa oregelbundenheter kan förekomma. Den första menstruationen efter användning av akut-p-piller kommer oftast en till tre dagar tidigare (levonorgestrel) eller en till två dagar senare än vanligt (UPA).

Några allvarliga biverkningar är inte kända. Det finns heller inget som talar för att användning av akut-p-piller kan leda till fosterskador om man redan var gravid vid tidpunkten för den aktuella behandlingen.

Kopparspiral som akutpreventivmetod

Om en kopparspiral sätts in inom fem dagar efter ett oskyddat samlag uppnås god preventiv effekt. Metoden är den mest effektiva akutpreventivmetoden och ger direkt en fortsatt effektiv preventiv effekt.

En kopparspiral verkar först och främst genom att förhindra befruktningen. Dessutom påverkas sekretet och slemhinnan i livmoderhålan på så sätt att den inte blir mottaglig för ett befruktat ägg. Befruktningen sker vanligtvis i äggledarna. Det befruktade ägget vandrar därefter in mot livmodern för att efter cirka en vecka fästa sig i livmodern. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Nackdelar/biverkningar vid insättning av kopparspiral

Kopparspiral ska inte sättas in vid en obehandlad infektion. Infektion ska uteslutas och/eller behandling påbörjas innan insättningen. Detta är särskilt viktigt vid:

 • Misstanke att man är smittad av könssjukdom.
 • Om det finns tecken på infektion i underlivet. 

Illustration

 • Livmoder med spiral

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.