Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sex & lust

Svenskarnas sexuella vanor

Unga flickor har inte sex tidigare idag än för 20 år sedan. De flesta män och kvinnor onanerar ibland även om de har en fast relation. Analsex är inte så vanligt som man kan tro av diskussionerna i media. Personer i åldern 30 till 50 år har sex 4-5 gånger i månaden i genomsnitt. Kvinnor är i regel mer nöjda med sina sexliv än vad män är.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Suzanne Lindström, barnmorska och sexualrådgivare

Annons

Brukar du undra om du har samma sexuella vanor som andra i din ålder? I en undersökning från 90-talet har man kartlagt hur sexlivet ser ut hos närmare 3 000 svenskar.

Sanning och myt om sex i Sverige

Även om siffrorna redan nu har några år på nacken, kan de ge en vink om hur våra förhållande ser ut.

Siffrorna är ungefärliga och vi har tagit lite olika exempel i de olika åldersgrupperna. Och glöm inte att statistik är statistik - en gång i månaden kan betyda ingen gång alls för nio av tio och tio gånger i månaden för den tionde.

För den äldsta gruppen gäller att det är färre personer som ingår i studien eller som inte svarat på enkäten.

Annons
Annons

Åldern 18-25 år:

Flertalet bor ensamma, men många, främst kvinnorna har en partner. P-piller är det vanligaste preventivmedlet, följt av kondom. Kvinnorna hade sitt första samlag vid dryga 16 års ålder, männen runt 17 års ålder. Var tionde har eller har haft en könssjukdom, främst klamydia eller kondylom. Vid det senaste samlaget före intervjutillfället fick 60 % av kvinnorna och 80 % av männen orgasm/utlösning. Endast var tredje man uppger sig kunna leva ut sexuellt så som de önskar, över hälften av kvinnorna är nöjda med sitt sexliv. De som hade en fast relation hade genomsnittligt 8-10 samlag under senaste månaden, i snitt 3-4 samlag per månad för hela åldersgruppen. 8 av 10 har erfarenhet av oralt sex. Var fjärde kvinna och var femte man har erfarenhet av analt samlag.

Åldern 25-34 år:

Omkring hälften har barn, kvinnorna oftare än männen. Dubbelt så många män som kvinnor ser på porrfilm. Män utan fast förhållande onanerar sex gånger i månaden, män med fast förhållande tre gånger i månaden. Kvinnor onanerar en gång i månaden oavsett om de har förhållande eller ej. Var femte kvinna har fantasier som involverar både män och kvinnor, något som är betydligt ovanligare hos männen. Omkring var fjärde kvinna/man har provat stimulans med vibrator. Var tredje man och var fjärde kvinna har erfarenhet av analt samlag, men endast en av hundra kvinnor och tre av hundra män tillämpade detta vid sitt senaste samlag.

Annons
Annons

Åldern 35-49 år:

Majoriteten lever med en partner och har barn i skolåldern. Genomsnittsåldern för första samlag uppges ha varit drygt 16 år för båda könen. Männens första orgasmerfarenhet anges till onani vid 13 års ålder, kvinnornas första onanitillfälle till 16 år och första orgasmerfarenhet till 18 år ålder. Tre av fyra kvinnor uppger att de har humörförändringar, PMS, innan mens. Spiral är det vanligaste preventivmedlet, följt av p-piller och kondom. Männen uppger oftare än kvinnorna att de blivit förälskade efter det första samlaget med sin partner, medan kvinnorna oftare konstaterar att förälskelsen då försvann. Män och kvinnor i fasta relationer har samlag 4-5 gånger per månad. Tre av fyra uppger sig vara mycket eller ganska tillfreds med sitt sexliv.

Åldern 50-65 år:

Flertalet i denna åldersgrupp har äldre barn och lever i en fast relation. Ålder för första mens anges till 14 år för kvinnorna i denna åldersgrupp - ett år senare än för dagens unga kvinnor. Var tionde kvinna har fortfarande menstruation i denna ålder. Närmare hälften av kvinnorna har undvikit att svara på frågan om huruvida de onanerar eller anger att de aldrig onanerar. Fyra av tio män och två av tio kvinnor har någon gång varit otrogna. Knappt var femte man har någon gång betalat för sex. Varannan person fick orgasm/utlösning vid sitt senaste samlag. Två av tio kvinnor och fyra av tio män anger minskad lust för sex.

Åldern 66-74 år:

En av tre anser sig vara tillfreds med sitt sexliv. Ålder för första samlag anges till 19 år för kvinnor och 18 år för män. Var tredje man och var fjärde kvinna har erfarenhet av oralt sex. Antal samlag per månad är 1-2 bland dem som har en fast relation. Var fjärde man anger att han har haft problem med att få stånd vid sitt senaste samlag. 7 procent av männen gav sin partner vibratorsex vid det senaste samlaget. Tre av fyra män tycker att sexualiteten fortfarande är ett viktigt inslag i deras liv men var sjätte man uppger att de sällan eller aldrig känner sexuell lust. Knappt varannan kvinna upplever sexualiteten som mycket eller ganska viktig men ungefär lika många kvinnor uppger att de sällan eller aldrig känner sexuell lust.

Källor: "Hur gör dom andra? Om sexualitet och samlevnad på 1990-talet" utgiven av Folkhälsoinstitutet år 2000.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons